Actueel

Visie-ontwikkeling: inwoners aan zet!

Zo veel inwoners, zoveel plannen. Nu de rol van de gemeente van een sturende gemeente naar een faciliterende gemeente verandert, ontstaan er meer particuliere initiatieven. Enerzijds prettig voor de particulier anderzijds vraagt dit om overzicht en afstemming. Vaak wordt de indentiteitsvraag, ‘waar bouw ik en voor wie?’, overgeslagen. Een heldere identiteit draagt bij aan goede integrale afwegingen met draagvlak. Deze identiteitsvraag kan wat ons betreft maar door één groep goed beantwoord worden: de inwoners zelf! 

Gepubliceerd19-12-2017
ThemaAantrekkelijke steden

Het Oversticht werkte op dit terrein nauw samen met de gemeente Dalfsen. Eerder ontwikkelden wij samen de Kanaalvisie. De kernboodschap was simpel: oriënteer het dorp weer meer op het kanaal, de identiteitsdrager van het dorp. Door lopende initiatieven te bundelen en in het visietraject te integreren, zijn er nu al veel projecten in uitvoering of zelfs al klaar. Eén van de sleutelprojecten vanuit de visie vormde het viaduct over het kanaal. Van donkere barrière tot vriendelijke doorgang. Bewoners hebben met woord en beeld hun aandeel gehad in deze visie en plek, met als resultaat draagvlak voor de ontwikkeling!

Na deze goede ervaring werkten wij met de gemeente samen aan de centrumvisie voor Dalfsen. Na een eerste inventarisatie werd onder leiding van bureau Schröder en buro Upp een dynamisch participatieproces georganiseerd. De campagne was gericht op een brede vertegenwoordiging van de bevolking en dat is gelukt! Diverse doelgroepen waaronder ook veel jongeren, kwamen af op het centrumcafé. Ondernemers werden uitgedaagd om dalfsblauwe – ja, u leest het goed – producten te ontwikkelen. Zo bouwen diverse betrokkenen mee aan de toekomst van het dorp. Doel was om de identiteit van Dalfsen te achterhalen. Deze ingrediënten vormen bruikbare bouwstenen voor een ruimtelijke visie met draagvlak. Deze werd verder uitgebouwd met inzet van de inwoners van Dalfsen. Zij kozen uit diverse scenario's voor een Centrumvisie die de komende 25 jaar realiteit wordt. Zo wordt samen met inwoners gewerkt aan een inspirerende leefomgeving voor de toekomst!  

Auteur

Rik Onderdelinden

Rik Onderdelinden

programmaleider Omgevingskwaliteit

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Delen

Deel dit item met iemand anders.


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.