Actueel

Een dag uit het leven van een stadsbouwmeester

"Laten we kijken naar wat kan"

Gepubliceerd12-03-2019
ThemaPlanontwikkeling en welstand

We nemen nog snel een kop koffie en dan komt de eerste aanvrager met zijn architect binnen. Er zijn plannen om een nieuwe woning op een vrije kavel te bouwen. “Doe er referenties bij van hoe je ’t wil hebben. Kan je zo verder? Wordt mooi!” Elk kwartier druppelt er een nieuwe aanvrager binnen. “Vertelt u eens wat u wilt, dan kijken we hoe we gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen”, start stadsbouwmeester Endrie Nijhuis het gesprek.

Iedereen met (ver)bouwplannen krijgt te maken met welstand. Dit is per gemeente anders geregeld. Veelal worden plannen behandeld door een welstandscommissie of een stadsbouwmeester. Een welstandscommissie is een onafhankelijke commissie van deskundigen zoals architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten en cultuurhistorici die advies uitbrengt aan burgemeester en wethouders van een gemeente. De plannen zijn al in behandeling wat betreft bestemmingsplan en vergunningentraject. De welstandscommissie heeft een toetsende rol aan de achterkant van het proces. Een stadsbouwmeester daarentegen heeft  een meer begeleidende rol. De stadsbouwmeester, die vanuit Het Oversticht werkt voor een gemeente, doet dit vanuit een solitaire positie (waardoor de onafhankelijkheid gewaarborgd blijft) en is tegelijkertijd goed ingebed in de gemeentelijke organisatie. Afhankelijk van de aard van de plannen, bekijkt hij of het nodig is om er een deskundige bij te betrekken. In sommige gemeenten wordt standaard gewerkt met een zogenaamde stadsbouwmeester plus: in een stedelijke gemeente trekt de stadsbouwmeester dan gezamenlijk op met een stedenbouwkundige.

In andere gemeenten is er sprake van een Q-team, ofwel een  kwaliteitsteam. Bouwplannen die passen binnen het bestemmingsplan, zoals het bouwen van een  nieuwbouwwoning of een aanbouw van een bedrijfspand, worden behandeld tijdens het spreekuur van de stadsbouwmeester. Bouwplannen die níet passen binnen het bestemmingsplan (qua functie, massa, vorm of maatvoering) worden behandeld in het Q-team. Qua samenstelling van mensen lijkt het Q-team op een welstandscommissie, qua rol lijkt het Q-team op een stadsbouwmeester; plannen zijn nog niet langs de gemeente gegaan qua bestemmingsplan en vergunningentraject. De plannen worden in een vooroverleg besproken, links en rechts kunnen er afwegingen gemaakt worden. “Het is goed om met elkaar een startpositie te bepalen. Dat is de volgorde; eerst met elkaar praten en dan pas schetsen, dat versnelt het proces.”

Tijdens een Q-team vergadering komen bijvoorbeeld rood-voor-rood aanvragen langs. Oude schuren worden gesloopt waarna er een nieuwe woning op het erf wordt bijgeplaatst. Samen met een landschapsarchitect wordt gekeken naar een mooie inpassing. “Wat is het haakje, vanuit ruimtelijk oogpunt (dus los van smaak), waar je je ontwerp aan kunt  ophangen?”

Voor elk plan is 45 minuten gereserveerd. Na een korte toelichting van de aanvrager stelt ieder lid vanuit zijn/haar eigen expertise kritische vragen. Soms voelt het als good cop/bad cop. De een haalt punten aan die zeker besproken moeten worden voordat het goedkeuring kan krijgen, terwijl de ander aanvult en meedenkt vanuit de aanvrager. “Laten we eens kijken naar wat er kan.”

Niet alleen bouwplannen van particulieren worden behandeld, ook ondernemers die willen  (ver)bouwen wordt gevraagd om toelichting op hun plan. “Hoe ontstijgt het de standaard? Hoe wordt meerwaarde gecreëerd? De ‘plus’ moet er in.” Door vroegtijdig betrokken te worden bij initiatieven, wordt aan het begin van het proces geïnspireerd en gestuurd om een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit.

Dit artikel staat ook in #Over, ons magazine over de toekomst, het heden en verleden van onze leefomgeving. U kunt ons gehele magazine hier online lezen. Wilt u graag een exemplaar ontvangen via de post? Mail dan uw gegevens naar redactie@hetoversticht.nl.

Auteur

Endrie Nijhuis

Endrie Nijhuis

stadsbouwmeester

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Delen

Deel dit item met iemand anders.


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.