Actueel

Een erftransformatie - Revolutie of evolutie op het platteland?

In de afgelopen tien jaar heeft het transformeren van voormalige agrarische erven een grote vlucht genomen. Wat gebeurt er met al die agrarische erven die leeg komen te staan? Welke invulling kan eraan gegeven worden? De  behoefte om het platteland vitaal te houden is groot; elke invulling die bijdraagt aan vitaliteit en leefbaarheid wordt door gemeentes en gemeenschappen toegejuicht. Hoe meer reuring zo’n nieuwe invulling brengt aan de streek des te beter…..denk aan de boerderijkamers, de kantoren, maar ook aan de kookstudio’s en yogalessen op de deel.

Gepubliceerd25-07-2017

Tussen die initiatieven vallen bijzondere, toekomstgerichte invullingen in positieve zin op: Herbert Weekhout kreeg veel enthousiaste reacties toen hij zijn plan voor een landgoed voor duurzaamheid, innovatie en energie ontvouwde. In 2012 kocht hij het leegstaande erf aan de Worsinkweg met 11,5 hectare omliggende grond  en liet zich in zijn plannenmakerij voor de invulling ervan bijstaan door studenten. Voor de VAB-aanvraag kreeg hij hulp van Martin Verbeek / MARB Consulting en de ervenconsulent van Het Oversticht voor de erfinrichting. 

Weekhout realiseerde zijn droom: het creëren van een broedplaats voor jonge, talentvolle en beginnende ondernemers, waar ze kunnen werken aan plannen voor kleinschalige duurzame energieopwekking, voor innovaties in energiegebruik en voor slimme toepassingen van elektronische voorzieningen in huis. In het plan wordt de voormalige kuilvoerplaat gebruikt voor het parkeren van auto’s. Dan wordt het laatste oude bijgebouw afgebroken en zal de inrichting van het erf voltooid worden.

De boerderij en het kokshoes zijn gerestaureerd. Installaties om het energieverbruik zo laag mogelijk te houden zijn op onzichtbare wijze geïntegreerd in het gebouw. Op het dak van de boerderij zijn geen andere pijpen zichtbaar dan de schoorstenen die er in 1939 zijn aangebracht. Zo is er over de originele sporenkap een nieuwe sporenkap met 26 cm isolatie aangebracht waarin het pijpwerk voor de ventilatie, met warmteterugwinning, onzichtbaar is weggewerkt. De afvoerlucht van de keuken is onzichtbaar in de grond afgewerkt. Herberts dochter woont met haar gezin in de verbouwde deel terwijl het oude woongedeelte vrijwel helemaal intact is gebleven, met oude tegels en bijzondere geschilderde deuren en al. Hierin wordt een bed and breakfast mogelijk.

De verbouwing van de oude dwarsritschöppe op het erf is nog niet helemaal afgerond, maar een deel van het gebouw is al in gebruik als technische ruimte. Hier zijn de technische installaties voor verwarming en warm tapwater ondergebracht. Gedurende het jaar wordt de meeste warmte geleverd door een lucht/water warmtepomp. Tijdens heel koude periodes zorgt een pelletkachel voor back-up capaciteit. Zoals in het verleden bunkers getimmerd werden voor de opslag van brokken, is er in de schöppe een bunker gemaakt voor de opslag van pellets. De mestkelder is gereserveerd voor een waterzak voor opslag van warmte. In het nieuwe werkgebouw worden de kantoren en werkruimtes voor de jonge ondernemers ingericht.

 

Een belangrijk onderdeel van het ervenconsulentenadvies was dat het onderscheid tussen voor- en achtererf herkenbaar moest blijven. Het advies was om de gedateerde tuin, bestaande uit een rond terras en veel niet-streekeigen struiken en coniferen, te vervangen door een eenvoudiger inrichting met onder andere gemengde hagen, meidoornhagen rondom een moestuin en een nieuwe hoogstamboomgaard. De eenvoudige ingang naar het bedrijfsgedeelte van het erf moest eenvoudig blijven. 

De belangrijkste onderdelen van erven die van functie veranderen, zijn de grote bomen. Bij de veranderingen van een erf, die behoorlijk groot en ingrijpend zijn en ondanks de zorgvuldige aanpassingen vaak tot gevolg hebben dat het informele en rommelige karakter van het agrarisch erf  plaatsmaakt voor een veel nettere en schonere aanblik, zijn het de oudere bomen die zorgen voor de continuïteit en herkenbaarheid. Gelukkig dat we ze hebben!

De initiatiefnemer heeft het advies opgevolgd om de steilrand weer meer zichtbaar te maken door eiken aan te planten. Bovendien heeft hij de steilrand iets verder weg van het erf ook beplant met jonge eiken. Er zijn ook nog plannen om een oud kerkenpad te herstellen zodat buren een ommetje kunnen maken tussen de akkers en weilanden.

Auteur

Anneke Coops

Anneke Coops

landschapsarchitect

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Delen

Deel dit item met iemand anders.


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.