Actueel

Blog - Gedragscode zon op land - praktisch stappenplan

Sinds deze week bestaat er een ‘gedragscode zon op land’. Een initiatief om toe te juichen! Mooi om te zien dat de sector - samen met natuurorganisaties - laat zien dat verschillende standpunten elkaar niet uit hoeven te sluiten maar juist samen sterker kunnen worden.


Zon op land is nodig om Nederland van de doelstellingen op het gebied van hernieuwbare energie. Daar is wat mij betreft geen discussie over. Laten we onze energie alsjeblieft steken in de wijze waarop we zon op land gaan realiseren. Het helpt om die taaie klus in stappen op te delen:

Besluiten: waar wel en waar niet
De eerste vraag die we met elkaar als samenleving moeten beantwoorden is ‘op welke plek we grootschalige zon zien zitten’. De belangrijkste sturing daarop ligt – zoals ook de gedragscode aangeeft - bij de regionale en lokale overheden. Gemeentes en provincie: geef (als je dat nog niet gedaan hebt) aan wat geschikte zoekgebieden zijn voor grootschalige zon op land. Niet alleen in de context van de RES (met een horizon op 2030), maar ook voor de korte termijn met het zoeklicht op 2020-2023.

Gebruik – naast de goede intenties van de gedragscode – je ruimtelijk instrumentarium
Neem een aangescherpte vorm van de gedragscode op in je lokale beleid. Het is fijn om de goede intenties van de sector te vertrouwen, maar uiteindelijk is het algemene belang – en ruimtelijke kwaliteit – gediend bij eenduidige randvoorwaarden en regels. Naast het bekende instrumentarium bieden de omgevingsvisie en het omgevingsplan je geschikte handvatten.  

Een voor inwoners navolgbaar proces
Als je de locaties scherp hebt start je als gemeente een transparant proces om de beperkte ruimte voor zon op land zo goed mogelijk in te richten, op basis van meervoudig ruimtegebruik en kansen voor de toekomst. Neem de teugels in handen en geef duidelijke randvoorwaarden aan, voordat je in gesprek gaat met een ontwikkelaar.

Maak het lokaal
Zorg dat er bij de realisatie vrij baan is voor aanvullende initiatieven van lokale inwoners en ondernemers. Zij zijn degene die de komende decennia  een zonnepark in hun achtertuin hebben en er de lusten en de lasten van ervaren. Ruimte is een publiek goed. Benader het dus ook op die manier.

Eerder stelden we 7 sleutels op om met aandacht voor de kwaliteit van de leefomgeving energie duurzaam op te wekken. Wij begeleiden graag het proces hierbij of kijken samen met initiatiefnemers waar kansen liggen. 

Foto: Endona, zonnepark Heeten

Adviseur

Tim Vredeveld

Tim Vredeveld

programmaleider verduurzaming

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.