Actueel

Blog - Schoonheid als bron

Dit eerste blog op onze nieuwe website kan wat mij betreft over niets anders gaan dan over schoonheid. Schoonheid als bron. Over schoonheid als waarde filosofeerde Plato al. Hij plaatste schoonheid met waarheid en goedheid in één kader. Anders gezegd: de essentiële zaken die ten grondslag liggen aan ons samenleven. Vitruvius gebruikte rond 60 voor Christus de begrippen schoonheid (Venustas) bruikbaarheid (Utilitas) en degelijkheid (Firmitas) om de kwaliteit van een bouwwerk te beschrijven. Hierop baseren wij nog steeds onze definitie voor ruimtelijke kwaliteit.


De oprichters van Het Oversticht hebben in 1925 mijns inziens goed begrepen dat schoonheid een belangrijk aspect is van de kwaliteit van onze leefomgeving en dat dit aspect het verdient er permanente aandacht aan te besteden. En dit gaat verder en dieper dan de slogan “Aandacht maakt alles mooier”, met alle respect voor IKEA overigens.

Schoonheid raakt
Emotie dus. Wij zijn in staat om ons te laten ontroeren, meeslepen zelfs door de schoonheid van muziek, van vorm en kleur of van de natuur.  En ook de schoonheid van onze omgeving, vaak door mensenhanden gemaakt, kan van alles bij ons losmaken. We kunnen een leven lang “verliefd” worden op een bepaalde plek, een gebouw of een landschap. Puur om de vorm, de uitstraling of ons gevoel. Maar ook vanwege onze betrekking tot die plek. Onze geschiedenis ermee, individueel of collectief. Omgekeerd kan ook. Er zijn plekken waar we een onuitsprekelijke afkeer van hebben. Waarom raakt een plek ons? Kunnen we daar woorden aan geven? Door onze emoties te delen, leggen we een belangrijke basis voor een gezamenlijke waardering van onze leefomgeving.

Schoonheid bezielt
Bezieling, enthousiasme: onze perceptie van de omgeving, de schoonheid ervan, zet ons aan tot het maken van keuzes. Hoe willen we met onze omgeving omgaan? Nu en in de toekomst. Anders gezegd: welke ambitie hebben we als samenleving met onze omgeving. Wat betekent dat of zou dat kunnen betekenen voor toekomstige ontwikkelingen op die plek. Hoe koesteren we de schoonheid of creëren we mogelijkheden voor nieuwe vormen van schoonheid in onze leefomgeving.

Schoonheid prikkelt
Tot slot: Wie naar schoonheid streeft moet in actie komen. Hoe kunnen we er als samenleving concreet voor zorgen dat die inspirerende omgeving duurzaam behouden en versterkt wordt. Dit vraagt om (inter)actief beleid juist ook van overheden. De nieuwe Omgevingswet biedt hiervoor prachtige aanknopingspunten en mogelijkheden. Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden voor het bevorderen en in stand houden van de schoonheid van uw omgeving.
 

Adviseur

Bart Buijs

Bart Buijs

directeur

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.