Actueel

Bolg - Kansen voor wederopbouwwijken

Extreme regenbuien, hittestress, de gevolgen van het gebruik van fossiele brandstoffen. We raken er steeds meer van overtuigd dat er iets moet gebeuren om het tij te keren. Dat besef groeit bij overheden, maar misschien nog wel sneller bij mensen persoonlijk of  in wijk- of dorpsverband.


Licht, lucht en ruimte
Juist op het schaalniveau van de straat, buurt of wijk liggen er kansen voor ruimtelijke ingrepen die bijdragen aan een beter klimaat of voor het opwekken van schonere energie. Wanneer dit collectief gebeurt en ‘van onderaf’ – of beter gezegd: samen met meerdere partijen – heeft dit ook een maatschappelijke meerwaarde. Hier ligt een geweldige kans voor de wederopbouwwijken in onze steden. Wijken gebouwd volgens de (CIAM) principes: licht, lucht en ruimte. Deze wijken hebben een functionele opzet met vrijstaande woonblokken, ruime straten, brede stoepen en veel groene ruimte met volgroeide bomen. Tegelijkertijd dreigen in deze wijken maatschappelijke problemen zoals armoede en verloedering. Wederopbouwwijken lenen zich uitstekend om te transformeren naar een woonwijk met een positiever imago

Nieuwe kansen samen verkennen
De stedenbouwkundige structuur van wederopbouwwijken biedt kansen voor de klimaat adaptieve toekomst. Denk aan de introductie van gemeenschappelijke tuinen, andere vormen van mobiliteit, sociale ontmoetingsplekken rondom water, etc. Nieuw ruimtegebruik met respect voor de oorspronkelijke cultuurhistorische - en wederopbouwkwaliteiten. Dit kan allemaal juist in wederopbouwwijken: veel beter dan in de structuur van bijvoorbeeld een binnenstad, die minder flexibel is. Het Oversticht is van plan om een toekomstvisie te maken voor een wederopbouwwijk in Zwolle waarin klimaatadaptatie en energietransitie, maar ook participatie en sociale cohesie centraal staan: niet als professionals achter een bureau, maar samen met bewoners, woningbouwverenigingen en andere betrokkenen de wijk in.

Een voorbeeld voor andere wijken
Het doel is een mooiere wijk en een aantrekkelijke ruimte die ook een bijdrage levert aan een beter klimaat én een verbetering van sociale betrokkenheid tussen bewoners. De kennis die we opdoen door samen aan dit proces te werken, gebruiken wij voor andere wijken. Wijken die, zoals bijvoorbeeld Holtenbroek, een kansrijke structuur hebben om te transformeren naar aantrekkelijke en gewilde woongebieden. Van potentiële probleemwijk naar een woonomgeving die op ultieme en vanzelfsprekende wijze ruimte biedt aan klimaatverandering en energietransitie. Wederopbouwwijken en klimaatadaptatie: wat ons betreft trending topic voor de komende jaren.

Adviseur

Ruben Rodenburg

Ruben Rodenburg

stedenbouwkundig ontwerper

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.