Actueel

Nieuwe toekomst voor de Maranathakerk

Kansen voor ontwikkeling, afgezet tegen de vraag van de markt

Met een Herontwikkelteam, een netwerk van experts met een brede achtergrond, vliegt Het Oversticht herbestemmingsuitdagingen aan. Met name processen die dreigen vast te lopen, projecten waarvoor nieuwe invulling niet voor de hand ligt, daartegen zegt dit team graag ja! Denken in oplossingen, verschillende scenario’s schetsen met financiële doorrekening en consultatie van de markt, is de voor dit team kenmerkende werkwijze.


De Protestantse Gemeente Rijnsburg (PGR) in Rijnsburg, gemeente Katwijk, had een dergelijke opgave voor Het Oversticht. Als eigenaar van de Maranathakerk, een 65 jaar oud gebouw uit de wederopbouwperiode, zocht de PGR naar een nieuwe toekomst voor de leegstaande kerk. Een lastige opgave, want de kerk staat midden in een woonwijk en nieuwe invulling ligt zoals bij vele kerken, gevoelig. Men vroeg Het Oversticht de mogelijkheden voor herbestemming te onderzoeken en daarbij een transparant proces te doorlopen. De PGR koerst op een duurzame invulling, die recht doet aan de plek in de wijk en respectvol is ten opzichte van de oorspronkelijke functie. De gemeente heeft de kerk aangewezen als gemeentelijk monument.
In het onderzoek naar nieuwe bestemming voor de kerk werd gesproken met een aantal marktpartijen, de gemeente, een woningbouwcorporatie en voor de PGR reeds bekende gegadigden voor de kerk. Via een oproep in de pers zijn partijen uitgenodigd om met ideeën en initiatieven te komen.

Het Herontwikkelteam van Het Oversticht heeft een advies gegeven waarin de waarden van het kerkgebouw en de mogelijkheden voor transformatie benoemd worden. De uitstraling van de kerk – sober, ingetogen maar heel zorgvuldig vormgegeven – is een belangrijk kenmerk. Daar zou je zuinig op moeten zijn. Er is gekeken wat de mogelijkheden van de kerk zijn als deze een monumentenstatus krijgt. Voor mogelijke ontwikkelaars is uiteraard belangrijk wat dan kan en wat niet. Er is een aantal scenario’s geschetst en doorgerekend. Kansrijk lijkt een herbestemming met woningen in het middensegment. Maar ook senioren-/starterswoningen, dagbesteding zorg + wonen en de ontwikkeling van woningen in het dure segment, lijken haalbare opties. Een invulling met kerk en randprogrammering of woningen in het laagsegment lijken, mede met het oog op een duurzame invulling minder kansrijk.

Binnenkort praat de PGR met de gemeente over de uitkomsten van het advies en de mogelijkheden. De gemeente Katwijk heeft aangegeven zich hierbij, uitgaande van een monumentenstatus, flexibel op te willen stellen. De PGR hoopt binnen niet al te lange tijd, gevoed door het advies en scenario’s, toekomstige initiatiefnemers te kunnen benaderen.

Publicatiedatum 5 februari 2019

Adviseur

Marieke van Zanten

Marieke van Zanten

architectuurhistoricus

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Delen

Deel dit item met iemand anders.


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.