Actueel

Qteam Noaberkracht

Geen oordeel, maar advies

In de gemeentes Dinkelland en Tubbergen neemt de stadsbouwmeester deel in een zogenaamd Qteam: een kwaliteitsteam waarbij gekeken wordt naar ruimtelijke plannen met een integraal kwaliteitsvraagstuk. De stadsbouwmeester is in dienst van Het Oversticht en benoemd door de gemeenteraad. 


Waar andere gemeentes werken met een (geïntegreerde) welstandscommissie, werken Dinkelland en Tubbergen (samenwerkingsorganisatie ‘Noaberkracht’) met een zogenaamd Qteam voor ruimtelijke vraagstukken waar een integraal advies nodig is. Bouwplannen die passen binnen het bestemmingsplan, zoals het bouwen van een nieuwbouwwoning of een aanbouw van een bedrijfspand, worden behandeld tijdens het spreekuur van de stadsbouwmeester. Bouwplannen die níet passen binnen het bestemmingsplan (qua functie, massa, vorm en maatvoering) worden behandeld in het Qteam. Zowel de stadsbouwmeester als het Qteam zijn erop gericht om vroegtijdig betrokken te worden bij initiatieven en op een inspirerende manier kunnen bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit.

Maandelijks worden initiatiefnemers uitgenodigd om hun plannen tijdens een Qteam vergadering toe te lichten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in een Stedelijk gebied en een Landelijk gebied. In een vroeg stadium worden ideeën besproken en waar nodig aangescherpt. Nadat de initiatiefnemer een korte onderbouwing heeft gegeven op het plan volgt een reactie en advies vanuit het Qteam, bestaande uit de stadsbouwmeester en een ambtelijk voorzitter, in het stedelijk gebied aangevuld met een stedenbouwkundige en in het landelijk gebied met een landschapsdeskundige. Wanneer dat nodig is dan worden ook andere disciplines betrokken. 

Uit de ervaringen die zijn opgedaan blijkt dat het een goede manier van werken is om gezamenlijk met initiatiefnemers in een vroegtijdig stadium samen de uitgangspunten te bepalen. De voorheen ‘gebruikelijke’ manier van welstandsadvisering met bouwplannen “aan de achterkant toetsen” verandert hierdoor naar aan de voorkant sturen en inspireren. Dit alles om een plan effectief en efficiënt door de besluitvormingsprocessen te geleiden met draagvlak van de initiatiefnemers.

Publicatiedatum20 november 2017

Adviseur

Endrie Nijhuis

Endrie Nijhuis

stadsbouwmeester

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Delen

Deel dit item met iemand anders.


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.