Actueel

Natuurinclusief bouwen in Overijssel

Groen bouwen speerpunt in natuurvisie provincie Overijssel

Natuur moet een onderdeel worden van de bouw. Dat vinden bedrijven, provincie en maatschappelijke organisaties in Overijssel.


Er bestaan al veel praktische toepassingen voor natuurinclusief bouwen. Zo kunnen bij nieuwbouw direct nestplaatsen voor vogels en vleermuizen worden ingebouwd. Maar ook bij bestaande bebouwing zijn er allerlei toepassingen om meer planten en dieren aan te trekken, bijvoorbeeld door gebruik te maken van zogenaamde geveltuintjes. Meer groen in de bebouwde omgeving is niet alleen goed voor planten en dieren, maar ook om de veranderingen in ons klimaat op te vangen. 

Dit streven pakt Het Oversticht op met partners. Want juist hier liggen veel kansen voor samenwerking. Zo kan praktische kennis van Vogelbescherming Nederland en de VHG goed gecombineerd worden met bouwopdrachten van projectontwikkelaars, gemeenten of woningcorporaties. Vanuit Het Oversticht kan een stadsbouwmeester, welstandscommissie of de ervenconsulent initiatiefnemers adviseren over groen bouwen. 

De natuurvisie ‘Natuur voor Elkaar’ is ontwikkeld door de provincie Overijssel, Natuur en Milieu Overijssel, vertegenwoordigers van de bouwsector, gemeenten, projectontwikkelaars, woningcorporaties, vereniging van hoveniers en groenvoorzieners (VHG), Vogelbescherming Nederland, ecologische adviesbureaus en Het Oversticht.

Publicatiedatum14 augustus 2018

Adviseur

Anneke Coops

Anneke Coops

landschapsarchitect

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Delen

Deel dit item met iemand anders.


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.