Adviseurs

Marieke van Zanten

architectuurhistoricus

“We shape our buildings; thereafter they shape us” - Winston Churchill
marieke.vanzanten@hetoversticht.nl0611516912

Ik ben van huis uit architectuurhistoricus en afgestudeerd aan de RuG, daarnaast heb ik de leslijn Bouwhistorie bij de Hogeschool Utrecht gevolgd.

Als innovator bij Het Oversticht houd ik me voornamelijk bezig met het verbinden van erfgoed aan nieuwe thema´s. Ik geloof in de maatschappelijke betekenis die erfgoed heeft voor de samenleving en ik ben ervan overtuigd dat de cultuurhistorische kennis ingezet kan worden voor de opgaven nu zoals nieuwe energie, krimp, mobiliteit, klimaatadaptatie en sociale vraagstukken.

Natuurlijk gaat het bij erfgoed om beheer. Maar naar mijn overtuiging heeft erfgoed veel meer potentie. Erfgoed kunnen we inzetten als motor of verbinder, en de kennis die we van erfgoed hebben kunnen we gebruiken bij het zoeken naar duurzame oplossingen. Ik werk dan ook graag interdisciplinair aan een thema of vraagstuk in verschillende schalen van S tot XXL. En het liefst bij opgaven waar het schuurt en wringt, want daarin zit vaak de vernieuwing!

Met anderen zet ik projecten op, zoek financiering en werk ik op verschillende plekken in het proces als aanjager, initiator, projectleider/begeleider en projectmedewerker, zoals bij Erfgoedsterren, Waterkansen Kampen, Energievisie voor Erfgoed, DuMo-advies, Herbestemmen.

Betrokken projecten

Kapitaal voor ons allemaal: Erfgoed Sterren

Cultuurhistorie en Klimaatadaptatie

Masterclass energietransitie voor raadsleden

Kerk als baken in de buurt

Impact van herstructurering wederopbouwwijken

Het groen van Klein Driene

Gastvrij station, gastvrije stad

Actueel

Gevelreclame - mix van kunst en commercie

Vakblad Landwerk over cultuurerfgoed als katalysator...

Participeren is mooi, kritisch participeren nog beter!

Erfgoed Sterren - Erfgoed is leefgoed

Verandering en kwaliteit gaan hand in hand bij...

Gevelfondsen geven binnensteden hernieuwd elan

Duurzame wooninitiatieven in opmars

Omgevingspsycholoog Joren van Dijk over beleving

Post 65 - Jong erfgoed in Oost-Nederland

Het Oversticht ondersteunt bij kerkenvisies

Een nieuw gebouw, daar gaat heel wat aan vooraf

Eeuwige schoonheid

Knowledge of the past contributes to the solution of...

Blog - Erfgoed en klimaat: De nieuwe kaart van...

Erfgoed Sterren: Inspiratiemiddag Anders Boeren

Kennis van het verleden draagt bij aan oplossing...

Nieuwe energiebronnen in de IJsseldelta?

De ins en outs van de Omgevingswet

Energievisie voor erfgoed en landschap - whitepaper

Dirk Sijmons over de energietransitie

Van A naar Beleving

Bijzondere geschiedenis Koloniën van Weldadigheid

Een dag uit het leven van een stadsbouwmeester

Creatief herbestemmen

Joris Luyendijk kritisch over de Omgevingswet

Wat maakt een plek een fijne plek?

Beeldbepalend erfgoed in het waterlandschap

Het station dat Zwolle verdient

Nieuwe toekomst voor de Maranathakerk

Blog - Erfgoed en maatschappij horen bij elkaar

Eerste resultaten energievisie abdij Sion

Nieuwe rol van erfgoedprofessionals

Inventarisatie van karakteristieke en...

325 miljoen extra voor erfgoed

Energievisie voor erfgoed

Wederopbouwkunst in Overijssel

Tips voor een energiezuinig en duurzaam monument

Energielandschap voortdurend in beweging

ICT en de binnenstad: de waarde van smart cities

Groei én krimp in Overijssel

Het consumptielandschap

Samenwerken bij energietransitie noodzakelijk

Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!















Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.