Adviseurs

Guus Geerdink

adviseur omgevingskwaliteit, architect

"Mijn kennis en ervaring inbrengen in het voortraject van planvorming en ontwerp geeft mij grote voldoening. Alles wat bijdraagt aan ruimtelijke kwaliteit en schoonheid van stad en land heeft mijn aandacht en belangstelling."
ExpertiseAdvies

Mijn ruime werkervaring ligt met name bij de welstands/-monumentenadvisering. Stedelijke ontwikkeling met grootschalige en complexe ingrepen als centrumvernieuwing, nieuwe uitleggebieden, revitalisering bedrijventerreinen, en inbreidingsopgaven hebben mijn bijzondere belangstelling. Zo was ik betrokken bij de ontwikkelingen in Enschede: Van Heekplein met nieuwbouw Casino, Bijenkorf en Klanderij, maar ook bij de ontwikkeling Grolsch Brouwerij, stadion en Business en Science park.

Deelname aan kwaliteitsteams – zoals in Zwolle kwaliteitsteam Stadshagen - maakt ook deel uit van mijn expertise. Hier ben ik ook supervisor voor de vrije kavels in de Oude Mars. In Hardenberg was deelname aan het kwaliteitsteam centrumontwikkeling jarenlang een inspirerende werkervaring.
Van heel andere orde zijn de bouwopgaven bij rijks- en gemeentelijke monumenten en beschermde stadsgezichten. Daar is aandacht voor het kleinste architectonische detail van belang en het vinden van evenwicht tussen monumentale waarde en nieuwe architectuur een steeds terugkerende opgave. Museum de Fundatie en de herbestemming Broerenkerk tot boekhandel Waanders zijn geslaagde en inspirerende voorbeelden.
Altijd boeiend is deelname aan jurering van meervoudige opdrachten en prijsvragen zoals nieuwe stadhuis Dalfsen en Almelo, en in Zwolle de Rodetorenbrug, projecten in het kader van Ruimte voor de Rivier en projecten in de spoorzone (busbrug) te Zwolle.

Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan!

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.