Adviseurs

Tom Temmink

bouwkundige, restauratie, provinciaal adviseur

"Ik zie herbestemmen juist als kans"
tom.temmink@hetoversticht.nl0654232008

Na het afronden van mijn bouwkundige opleiding aan de Hogeschool van Enschede, heb ik 15 jaar werkervaring opgedaan bij een restauratiearchitect. Eerst als bouwkundig tekenaar, later als projectleider. In deze periode heb ik tevens de HBO+ avondopleiding Bouwhistorie en Restauratie in Utrecht gevolgd en succesvol afgerond. Sinds juni 2016 werk ik als restauratiebouwkundige bij Het Oversticht.

Monumenten zijn vaak beeldbepalend in een stad, dorp of buitengebied. Deze gebouwen in stand houden en passend maken bij de eisen van de huidige tijd - bijvoorbeeld wanneer het gaat om duurzaamheid - is voor mij een enorme drijfveer en uitdaging. De komende jaren gaan veel gebouwen hun oorspronkelijke functie verliezen. Om deze panden te kunnen behouden, is een herbestemming vaak onvermijdelijk. Ik zie dit niet als een probleem, maar juist als een kans om met alle betrokken partijen een toekomstbestendig resultaat te bereiken. Waarbij behoud van monumentale waarden een grote rol speelt.

Mijn werk bestaat onder andere uit het adviseren en beoordelen van plannen voor rijksmonumenten in de provincie Overijssel. Daarnaast adviseer ik voor verschillende gemeenten in Overijssel op afroep over monumenten gerelateerde vragen en ben ik molenconsulent voor de Stichting Overijsselse Molen. Ook hier werk ik met veel plezier aan beheer, behoud en ontwikkeling van ons culturele erfgoed.

Betrokken projecten

Villa de Keizer, uniek in haar soort?

Bouwhistorische verkenning universiteitscomplex

Monument of niet?

Actueel

Gevelreclame - mix van kunst en commercie

Participeren is mooi, kritisch participeren nog beter!

Erfgoed Sterren - Erfgoed is leefgoed

Verandering en kwaliteit gaan hand in hand bij...

Blijvend werken aan restauratiekennis en -vakmanschap

Gevelfondsen geven binnensteden hernieuwd elan

Duurzame wooninitiatieven in opmars

Omgevingspsycholoog Joren van Dijk over beleving

Post 65 - Jong erfgoed in Oost-Nederland

Een nieuw gebouw, daar gaat heel wat aan vooraf

Eeuwige schoonheid

Blog - Voer voor mensen (en gewone vogels)

Blog - Gedragscode zon op land - praktisch stappenplan

Blog - Erfgoed en klimaat: De nieuwe kaart van...

Blog - Tijdelijkheid zonneparken bedreigt het landschap

De ins en outs van de Omgevingswet

Blog - Kijken met een groene bril

Blog - Geluk gewenst

Dirk Sijmons over de energietransitie

Van A naar Beleving

Bijzondere geschiedenis Koloniën van Weldadigheid

Een dag uit het leven van een stadsbouwmeester

Creatief herbestemmen

Joris Luyendijk kritisch over de Omgevingswet

Wat maakt een plek een fijne plek?

Beeldbepalend erfgoed in het waterlandschap

Blog - Stel de vraag achter de vraag

Het station dat Zwolle verdient

Subsidieaanvraag herbestemming mogelijk

Blog - Erfgoed en maatschappij horen bij elkaar

Blog - Het gevelfonds als vliegwiel

Blog - Wat niemand anders je vertelt over de omgeving

Subsidieaanvraag restauratie rijksmonumenten

Tips voor Nationale Molendag

Blog - Van Parijs naar Tubbergen via Groningen

Drie vragen aan molenconsulent Tom Temmink

Inventarisatie van karakteristieke en...

Bolg - Kansen voor wederopbouwwijken

Blog - Erfgoed verbindt

Aanvragen instandhoudingssubsidie rijksmonumenten...

Blog - Omgevingswet - de digitale droom

Blog - Samenwerking toerisme en erfgoed noodzakelijk

Blog - Reclame in de openbare ruimte

Blog - Groot geworden in de wereld van de wederopbouw

Wederopbouwkunst in Overijssel

Blog - Onbekend maakt onbemind

ICT en de binnenstad: de waarde van smart cities

Groei én krimp in Overijssel

Het consumptielandschap

Blog - Schoonheid als bron

Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.