Home

Expertise

Om tot overwogen eigen keuzes te komen

Onderzoek ligt ten grondslag aan gedragen beleidsontwikkeling en advies.Transparant beleid draagt bij aan kwalitatief goede adviezen voor de leefomgeving. Daarom zijn dit de drie pijlers onder onze dienstverlening.

Onderzoek

Feiten en mogelijkheden van uw opgave brengen wij in beeld.

Bekijk de 5 producten
Beleidsontwikkeling

Goede visies en plannen zijn de basis voor uw omgevingsbeleid. 

Bekijk de 4 producten
Advies

Onze adviezen zijn onafhankelijk en gedegen beargumenteerd.

Bekijk de 12 producten

Overzicht alle producten

De Dorpencoach: voor dorp, buurt en wijk
Advies
DuMo: energiebesparing met behoud van waarde
Advies
Omgevingsvisie en omgevingsplan
Beleidsontwikkeling
Ontwerpend onderzoek
Onderzoek
Stedebouwkundig advies
Advies
Monumentenadvies
Advies
Waardestelling en transformatieadvies
Advies
Erfgoedbeleid
Beleidsontwikkeling
Ruimtelijk kwaliteitsbeleid
Beleidsontwikkeling
Centrumvisie
Beleidsontwikkeling
Landgoedadvies
Advies
Archeologisch advies
Advies
Erfadvies
Advies
Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel
Advies
Marktverkenning hergebruik
Onderzoek
Cultuurhistorische waardenkaart
Onderzoek
Welstandadvies
Advies
Landschapsadvies
Advies
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel
Onderzoek
Cultuurhistorisch onderzoek
Onderzoek
Erfgoededucatie
Advies