Home

Expertise

Om tot overwogen eigen keuzes te komen

Onderzoek ligt ten grondslag aan gedragen beleidsontwikkeling en advies.Transparant beleid draagt bij aan kwalitatief goede adviezen voor de leefomgeving. Daarom zijn dit de drie pijlers onder onze dienstverlening.

Onderzoek

Feiten en mogelijkheden van uw opgave brengen wij in beeld.

Bekijk de 5 producten
Beleidsontwikkeling

Goede visies en plannen zijn de basis voor uw omgevingsbeleid. 

Bekijk de 4 producten
Advies

Onze adviezen zijn onafhankelijk en gedegen beargumenteerd.

Bekijk de 13 producten

Overzicht alle producten

Het HerOntwikkelTeam voor herbestemmen 
Advies
Omgevingsvisie
Beleidsontwikkeling
Waardestelling en transformatieadvies
Advies
Erfgoededucatie
Advies
Erfadvies
Advies
Cultuurhistorisch onderzoek
Onderzoek
Centrumvisie
Beleidsontwikkeling
Erfgoedbeleid
Beleidsontwikkeling
Welstandsadvies
Advies
Landschapsadvies
Advies
Cultuurhistorische waardenkaart
Onderzoek
Archeologisch advies
Advies
Ruimtelijk kwaliteitsbeleid
Beleidsontwikkeling
Monumentenadvies
Advies
Ontwerpend onderzoek
Onderzoek
Stedenbouwkundig advies
Advies
Landgoedadvies
Advies
DuMo: energiebesparing met behoud van waarde
Advies
De Dorpencoach: voor dorp, buurt en wijk
Advies
Marktverkenning hergebruik
Onderzoek
Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel
Advies
Provinciaal Depot voor Bodemvondsten Overijssel
Onderzoek