Expertise

Beleidsontwikkeling

Omgevingsvisie en omgevingsplan

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De invoering hiervan heeft grote gevolgen. Er komen nieuwe instrumenten zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Wij investeren in nieuwe instrumenten en procedures.

Het Oversticht werkt al langer in de geest van de Omgevingswet. De grotere rol voor de initiatiefnemer en met hen actief in gesprek gaan is vast onderdeel van onze werkwijzen. Dit gebeurt bij de ervenconsulent, dorpencoach, tijdens het spreekuur van de stadsbouwmeester of de secretaris van de welstandscommissie en in diverse creatieve werksessies waarin de participatie van belanghebbenden cruciaal is. Door onze ruime ervaring met deze werkwijze helpen wij u bij het implementeren van de Omgevingswet in uw gemeente. Zo bieden we procesbegeleiding aan voor zowel de interne organisatie van de gemeente als bij het opstellen van een Omgevingsvisie of een Omgevingsplan met de samenleving. Wij doen dit vanuit co-creatie: samen nadenken over wat je wilt en wat je zou kunnen willen. Op basis van gelijkwaardigheid en respect voor ieders rol, belang en kwaliteiten.

Door onze brede expertise op het gebied van omgevingskwaliteit kunnen wij ook een inhoudelijke bijdrage leveren bij het opstellen van Omgevingsvisies en –plannen. Zo benoemen wij samen met u de kernkwaliteiten: de hoofdlijnen van de kwaliteit die in de Omgevingsvisie moeten worden vastgelegd. Deze kernkwaliteiten zijn het vertrekpunt voor het omgevingsplan. Wij vinden het belangrijk dat een gemeente ook gedeelde waarden met elkaar afspreekt. Dit vormt het fundament voor toekomstige ontwikkelingen. Vanuit deze waarden wordt de ambitie geformuleerd om dit vervolgens praktisch door te vertalen naar beleid of afspraken. Naast procesbegeleiding kunnen we reflecteren en feedback geven om visies en plannen verder aan te scherpen en zorg te dragen dat de waarden van onze leefomgeving in de visies en plannen goed geborgd zijn.

Heeft u vragen over een Omgevingsvisie of omgevingsplan, of wilt u graag een co-creatie sessie bijwonen? Laat het ons weten!

Onze adviseurs

Merel Enserink

Merel Enserink

landschapsarchitect

Stuur een bericht
Rik Onderdelinden

Rik Onderdelinden

adviseur omgevingskwaliteit, architect

Stuur een bericht
Henriëtte Verheyen

Henriëtte Verheyen

teammanager

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.
Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan!