Expertise

Advies

Welstandsadvies

Een kleine 7000 welstandadviezen gaf het Oversticht vorig jaar. Veel positieve adviezen en anders leggen we op een heldere manier uit waarom plannen niet in het beleid passen. Beter nog is om van te voren in overleg te gaan met onze adviseurs. Zij inspireren en stimuleren aanvragers naar meer omgevingskwaliteit.

Gemeenten hebben zelf veel invloed op de wijze waarop zij de welstandsadvisering organiseren. In goed overleg helpen wij elke gemeente op een manier die het beste bij hen past. Maar altijd met als doel: een betere ruimtelijke kwaliteit. Het Oversticht organiseert welstandscommissies die bestaan uit architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, cultuurhistorici en vaak ook burgers. Commissieleden worden na een transparante sollicitatieprocedure ter benoeming voorgesteld aan de gemeenten. Er zijn commissies die adviseren aan één gemeente, er zijn ook bredere commissies die advies uitbrengen aan meerdere gemeenten samen. Vaak hangt dit samen met de grootte van de gemeente.

In een aantal gemeenten werkt Het Oversticht met een gecombineerde welstand- en monumentencommissie. En steeds vaker in de vorm van een stadsbouwmeester: een mogelijkheid waarmee Het Oversticht op een andere, maar niet minder deskundige, manier vorm geeft aan welstandsadvies. Alle commissies en stadsbouwmeesters hebben een aantal zaken gemeen: ze zijn onafhankelijk en vergaderen openbaar. Daarnaast staat een klantvriendelijke en oplossingsgerichte houding centraal.

Vooroverleg in een vroeg stadium van de planontwikkeling werkt beter dan toetsing achteraf. De stadsbouwmeesters en secretarissen van de commissie houden daarom regelmatig spreekuur in de gemeente en werken mee in kwaliteitsteams. Een werkwijze die in het kader van de omgevingswet nog meer betekenis gaat krijgen. Het Oversticht organiseert welstandsadvisering voor ruim dertig gemeenten in de regio.

Onze adviseurs

Rik Onderdelinden

Rik Onderdelinden

adviseur omgevingskwaliteit, architect

Stuur een bericht
Marieke ten Hove

Marieke ten Hove

adviseur omgevingskwaliteit, stadsbouwmeester

Stuur een bericht
Niels Oude Wolbers

Niels Oude Wolbers

bouwkundig ontwerper

Stuur een bericht
Guus Geerdink

Guus Geerdink

adviseur omgevingskwaliteit, architect

Stuur een bericht
Endrie Nijhuis

Endrie Nijhuis

stadsbouwmeester

Stuur een bericht
Julia Rühl

Julia Rühl

adviseur omgevingskwaliteit

Stuur een bericht
Robin Veenink

Robin Veenink

stadsbouwmeester

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.
Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan!