Thema's

Herbestemmen: passend en creatief

Vitaal erfgoed is ons uitgangspunt. Een goed ontwerp, dat afgestemd is op de waarde van de plek of het gebouw, maakt de kans op een succesvolle herbestemming vele malen groter.

Al eeuwen krijgen gebouwen en gebieden nieuwe functies. De laatste jaren maken de opgaven van herstructurering en hergebruik echter een steeds groter deel uit van de ruimtelijke opgave. Het vrijkomen van agrarische gebouwen, industriële complexen, religieus erfgoed en het inrichten van compacte, duurzame steden vraagt om gerichte oplossingen. Het Oversticht heeft ruim 20 jaar ervaring met het onder de aandacht brengen van en meedenken over passende en creatieve oplossingen voor dit kwetsbare erfgoed en ons veranderende cultuurlandschap. Uitgangspunt is de herkenbaarheid van de belangrijkste kenmerken en waarden, nieuwe (ontwerp)kwaliteit en bruikbaarheid.

Behoud identiteit

Een goed ontwerp bij herbestemming is afgestemd op de historie van de plek en de objecten. Wat zijn de specifieke kenmerken en hoe kunnen deze zo goed mogelijk voor een nieuwe functie worden ingezet? De inzet van cultuurhistorische waarden kan een inspirerende ontwerpstrategie zijn, die een belangrijke meerwaarde oplevert: het creëren of behouden van identiteitsbepalende elementen en een grotere diversiteit. Samenwerking tussen experts op het gebied van cultureel erfgoed en ontwerpers lijkt daarbij vanzelfsprekend, maar is nog geen gemeengoed. Kennis over cultuurhistorische waarden en ontwerpkracht zijn in Nederland traditioneel gezien niet met elkaar verbonden.

Toekomstgericht

Het Oversticht zet haar kennis en analytisch vermogen van de (cultuur)historische waarden van een object, complex of gebied graag in bij de samenwerking met ontwerpers. Onze adviseurs hebben een toekomstgerichte houding: bij een succesvolle herbestemming is het niet alleen van belang wat behouden blijft, maar ook wat er wijzigen kan. Daarom onderzoeken zij ook de mogelijkheden om onderdelen van gebouwen of gebieden te wijzigen.

Rendement

Een juiste volgorde bij het proces is daarbij van belang: onderzoek, opgave en ontwerp. Onze adviseurs worden daarom graag aan het begin van een proces ingeschakeld, zodat hun expertise optimaal ingezet kan worden en de initiatiefnemer er het meeste rendement uithaalt. Dat rendement kan bijvoorbeeld bestaan uit een soepele procedure in de vergunningsaanvraagperiode, weinig extra werk voor de ontwerper en tijdwinst.

Draagvlak

Agrarisch, kerkelijk of industrieel erfgoed hebben een belangrijke overeenkomst: voor een goede herbestemming is draagvlak - op bestuurlijk en ambtelijk gebied, maar vooral ook van betrokkenen en omwonenden - onontbeerlijk. Hierin speelt Het Oversticht ook graag een rol.

Meer over: Ontwerpend onderzoek

Dit is een creatieve methode die het mogelijk maakt om verschillende ideeën te onderzoeken en uit te werken. Deze methode zet Het Oversticht in om ruimtelijke scenario’s voor een plek of gebied te verkennen.

> Lees meer

Meer over: Waardestelling en transformatieadvies

Veranderend gebruik van erfgoed brengt aanpassingen met zich mee. Een deskundige transformatiestudie op basis van een onafhankelijke waardestelling biedt handvatten voor alle partijen bij het beschermen en transformeren van waardevol erfgoed.

> Lees meer

Meer over: Cultuurhistorische waardenkaart

De cultuurhistorische waardenkaart is een dynamisch instrument met een overzicht van al het erfgoed in een gemeente. De waardenkaart is nuttig voor ingewijden en beleidsmakers én levert informatie voor publieke gebruikers.

> Lees meer

Meer over: Cultuurhistorisch onderzoek

Een bevlogen team van erfgoedprofessionals werkt aan een van de pijlers van Het Oversticht - cultuurhistorisch onderzoek. Kennis van onze leefomgeving is de onderlegger voor veranderingen.

> Lees meer

Meer over: DuMo: energiebesparing met behoud van waarde

Wonen en werken in een monument biedt behalve een bijzondere omgeving ook zorg voor onderhoud, hogere energielasten en soms minder comfort. Gelukkig valt daar wat aan te doen.

> Lees meer

Delen

Deel dit item met iemand anders.

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.