Het Oversticht

Wij kijken met een onafhankelijke blik naar veranderingen in de leefomgeving. Met veel kennis en ervaring leveren wij een objectieve basis, zodat u een overwogen eigen keuze kunt maken.

Het Oversticht geeft antwoord op vragen hoe een inspirerende leefomgeving te creëren en te koesteren. Dat is belangrijk voor welzijn. Een goede kwaliteit van de omgeving heeft een positieve invloed op het functioneren van mensen en daarmee op onze samenleving. Daarom staat het maatschappelijk belang bij ons op de eerste plaats.

Het Oversticht heeft een maatschappelijke functie om ontwikkelingen in de leefomgeving te signaleren en agenderen. Hier worden professionals, particulieren, bestuurders, beleidsmakers en -uitvoerders bij betrokken. Wij informeren en verbinden hen met elkaar en met ons. Zo verbeteren wij samen de ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving.

Op basis van onze langjarige kennis en ervaring op het gebied van ruimte en erfgoed geven wij advies, wordt er onderzoek gedaan en beleid ontwikkeld. De brede expertise van Het Oversticht maakt een integrale aanpak van vraagstukken mogelijk.

Ontstaan in Overijssel en verbonden met Flevoland groeit ons werkgebied aan de randen uit vanwege de sociaal maatschappelijke verbinding. Zoals naar de nu samenwerkende gemeenten binnen de Regio Zwolle. Inhoudelijke kennis en ervaring worden buiten dit werkgebied ook ingezet voor specifieke vraagstukken, zoals herbestemmingsopgaven.

Samen met beleidsmakers -en uitvoerders, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren (individueel en georganiseerd) draagt Het Oversticht bij aan een inspirerend ingerichte omgeving voor iedereen en nog vele generaties na ons.