Home

Het Oversticht in historisch perspectief

In 1925 richtten Overijsselse notabelen (zie foto) het Genootschap tot bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon in de provincie Overijssel op. Overijssel was met de oprichting van schoonheidscommissies niet uniek. In de periode na de eerste wereldoorlog tot ongeveer 1930 schieten dergelijke commissies als paddenstoelen uit de grond. Een verklaring hiervoor is de invoering van de bouwverordening. Burgemeesters en wethouders konden bij het verlenen van een bouwvergunning eisen stellen aan het bouwwerk. De onafhankelijke beoordeling – bij wet vastgesteld – stelde hen voor een probleem. De oplossing werd aangeboden door onafhankelijke schoonheidscommissies.

Het Genootschap tot bevordering en instandhouding van het landelijk en stedelijk schoon in de provincie Overijssel kreeg de naam ‘Het Oversticht’. Waarom deze naam destijds gekozen werd, is onduidelijk. Het Oversticht verwijst immers naar het werkgebied van de bisschoppen van Utrecht in de middeleeuwen; een werkgebied dat grofweg overeenkomt met de huidige provincies Overijssel en Drenthe. Van aspiraties om ook te gaan werken in de provincie Drenthe is niets bekend. Over het beeldmerk, dat in de jaren zestig ontworpen werd, weten we gelukkig meer. Het is een gestileerde levensboom en is terug te voeren op de fascinatie van de toenmalige directeur Adri Maaskant voor het platteland, waar de levensboom als universeel symbool bij boerderijen veel voorkomt.

Het Oversticht, met een werkveld in Overijssel, Flevoland, delen van Drenthe, Elburg, met daarnaast landelijke transformatieprojecten en waardestellingen, heeft een bureau in het hart van Zwolle. Hier werden in 1970 drie pakhuizen aan de Waterstraat aangekocht en getransformeerd tot kantoorpanden. Deze werden in 1972 in gebruik genomen. De herbestemming was de opmaat voor de reconstructie van delen van de oude stadsmuur. De Waterstraat ging hier Aan de Stadsmuur heten.

In 1925 vroeg Het Oversticht aandacht voor de verloedering van onze gebouwde en onbebouwde omgeving. Dit ten gunste van de hele samenleving, van iedereen. Begonnen als voornaam gezelschap uit de relatief kleine bovenlaag ontwikkelde Het Oversticht zich tot een organisatie van en voor mensen, die samen werken aan de ruimte. Het maatschappelijk belang staat hierbij op de eerste plaats. Aan de hoofddoelstelling uit 1925 is echter weinig veranderd. Het Oversticht werkt nog altijd vanuit het besef dat een goede kwaliteit van de omgeving een positieve invloed heeft op het functioneren van mensen en daarmee op onze samenleving.