Home

Kerkenvisie: bijeenkomst en inspiratiedocumenten

Op donderdag 7 maart organiseerde Het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) in de Sint Annakapel in Kampen een informatieochtend over kerkenvisies. Wat zijn het doel en de inhoud van een kerkenvisie en wat zijn de bijbehorende financieringsregeling voor gemeenten, waren onderwerpen die aan de orde kwamen.

Het Ministerie van OCW biedt gemeenten vanaf 2019 middelen om een integrale kerkenvisie op te stellen. Hiermee wordt bedoeld dat gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers gezamenlijk een strategische visie ontwikkelen op een duurzame toekomst voor het totale kerkenbestand binnen een gemeente. Maar wat houdt zo’n kerkenvisie nu precies in? En wat kunnen we leren van eerdere ervaringen?

Na een welkom door Bart Buijs, directeur van Het Oversticht, ging Jorien Kranendijk van de RCE in op de volgende vragen: Waarom zou een gemeente een kerkenvisie opstellen? Wat kun je ermee? Hoe werkt de nieuwe rijksregeling voor kerkenvisies?
Gesien van Altena van het Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel, ging in gesprek met een ervaringsdeskundige, een gemeenteambtenaar en een beleidsmaker, alle uit Kampen. Waar begin je? Wat heb je nodig? Waar loop je tegenaan?

Tijdens de presentatie bespraken we een aantal publicaties van Het Oversticht (met steun van provincie Overijssel tot stand gekomen). Deze kunnen achtergrondinformatie en inspiratie bieden bij het opstellen van een kerkenvisie. U kunt deze downloaden via onderstaande links.

25x Geloof in Overijssel
Wijs op weg, toekomst voor wederopbouwkerken
Kerkgebouw als baken in de buurt
Kerk in de steigers, Beckum

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Gesien van Altena, coördinator Steunpunt voor Cultureel Erfgoed Overijssel.