Thema's

Mens en ruimte

Ruimte is er voor mensen en niet andersom. Het Oversticht levert door versterking van de kwaliteit van de leefomgeving een actieve bijdrage aan de sociale kwaliteit van de samenleving.

Wij zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van de omgeving een positieve invloed heeft op het functioneren van onze samenleving. Bovendien zien we dat mensen steeds meer zelf willen bepalen hoe ze hun eigen leefomgeving inrichten. Ook in de jaren zeventig was er een sterke beweging van democratisering en participatie. Dit heeft opgeleverd dat er (bewoners)inspraak kwam in ruimtelijke projecten en initiatieven.

Actueel

De huidige ontwikkeling in de samenleving is nu wel anders. Bijvoorbeeld omdat de verhoudingen tussen overheid en samenleving duidelijk veranderen. Burgerparticipatie, co-creatie en participatiemaatschappij zijn begrippen die dagelijks de media beheersen. De tijd dat een overheid of een organisatie exclusief zelf beleid bepaalde, lijnen uitzette en beslissingen nam, is voorbij.

"De mogelijkheden om informatie te verkrijgen en te delen zijn onbeperkt geworden. Verschillende groepen in de samenleving laten zich actief horen, bepalen wat ze zelf en met elkaar willen ondernemen. Er zijn echter ook groepen waarvoor dat (nog) niet of in veel mindere mate geldt".

Samen aan het werk

Deze ontwikkeling vraagt erom dat we anders gaan werken. En vanuit een andere houding: náást de mensen, mét de mensen. Om samen mooie initiatieven van de grond te krijgen. Bijvoorbeeld door het aanjagen van initiatieven en projecten, gericht op verbetering van de kwaliteit van de ruimte. Daarbij gaan de bewoners zelf aan de slag in hun eigen omgeving. Dat zijn de initiatieven die een basis leggen voor de toekomst. Hiervoor zetten we onze professionaliteit, kennis en creativiteit graag in.

Meer over: Omgevingsvisie

Samen bouwen aan de toekomst

> Lees meer

Meer over: Ontwerpend onderzoek

Dit is een creatieve methode die het mogelijk maakt om verschillende ideeën te onderzoeken en uit te werken. Deze methode zet Het Oversticht in om ruimtelijke scenario’s voor een plek of gebied te verkennen.

> Lees meer

Meer over: Stedenbouwkundig advies

Stedenbouw is meer dan ontwerpen alleen. Het Oversticht biedt multidisciplinaire ondersteuning bij visievorming, planvorming, -begeleiding, -toetsing onderbouwing en motivering. Met een onafhankelijke blik helpen wij onze opdrachtgevers een stap verder in complexe opgaven.

> Lees meer

Meer over: Erfadvies

Met oor voor de ambities van initiatiefnemers en oog voor ‘het verhaal’ van de plek, ontwerpen de Ervenconsulenten op eigentijdse manier aan het gehele erf. Inmiddels zijn ze een begrip.

> Lees meer

Meer over: Landschapsadvies

Landschap is in beweging. Het Oversticht ontwerpt samen met u een plek die ‘er toe doet’. Historie en toekomst krijgen in samenspel een nieuwe dimensie.

> Lees meer

Meer over: Cultuurhistorisch onderzoek

Een bevlogen team van erfgoedprofessionals werkt aan een van de pijlers van Het Oversticht - cultuurhistorisch onderzoek. Kennis van onze leefomgeving is de onderlegger voor veranderingen.

> Lees meer

Meer over: De Dorpencoach: voor dorp, buurt en wijk

Samen iets maken, bereiken of ondernemen? De Dorpencoach helpt actieve bewoners van dorpen, wijken en buurten. Met professionele ondersteuning en een frisse blik van buiten.

> Lees meer

Delen

Deel dit item met iemand anders.