Thema's

Omgevingswet in de praktijk

Is uw gemeente al klaar voor de nieuwe Omgevingswet?

De komst van de Omgevingswet brengt onzekerheid voor gemeenten. Hoe werk je integraal samen en hoe zijn omgevingswaarden te borgen? Het Oversticht werkt al jaren aan dit soort vraagstukken.

De nieuwe wet betekent een andere manier van werken. Er komt meer ruimte voor initiatieven, er gelden meer algemene regels in plaats van een gedetailleerde vergunningverlening en de verantwoording voor de kwaliteitstoetsing wordt deels bij de initiatiefnemer zelf gelegd. 

In het werk van de ervenconsulent en de stadsbouwmeester, maar ook in diverse creatieve werksessies werken wij al langer in de geest van de Omgevingswet. Daarnaast adviseert Het Oversticht op het gebied van nieuwe instrumenten, zoals omgevingsvisie en -plan, en werkprocessen: hoe is omgevingskwaliteit hierin te borgen en hoe is het integrale karakter te versterken? Het Oversticht zet haar innovatiekracht in om samen met opdrachtgevers vraagstukken helder te krijgen en daarop aansluitend nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Onze adviseurs

Rik Onderdelinden

Rik Onderdelinden

programmaleider Omgevingskwaliteit

Stuur een bericht
Merel Enserink

Merel Enserink

landschapsontwerper

Stuur een bericht
Marlies van der Vegte

Marlies van der Vegte

architectuurhistoricus

Stuur een bericht
Endrie Nijhuis

Endrie Nijhuis

stadsbouwmeester

Stuur een bericht
Marnix Scholman

Marnix Scholman

stedenbouwkundige

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Meer over: Omgevingsvisie

Samen bouwen aan de toekomst

> Lees meer

Meer over: Stedenbouwkundig advies

Voor Het Oversticht is stedenbouw meer dan het scheppen van ruimtelijke condities alleen. Het is het onderzoeken en benutten van bestaande kwaliteiten, het verkennen van kansen, sturen op omgevingskwaliteit en het verbeelden ervan.

> Lees meer

Meer over: Ruimtelijk kwaliteitsbeleid

Sinds de komst van de eerste welstandsnota’s in 2004 is Het Oversticht betrokken bij het opstellen van ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Vanuit de praktijkervaring weten wij als geen ander welke effecten beleidskeuzes hebben op de kwaliteit van de omgeving.

> Lees meer

Meer over: Centrumvisie

Centra staan voor een uitdaging. Deze belangrijke plekken bloeien niet vanzelf. Een heldere visie op de identiteit van het centrum in combinatie met een duidelijke uitvoeringsstrategie is essentieel.

> Lees meer

Meer over: Welstandsadvies

Een kleine 7000 welstandadviezen gaf het Oversticht vorig jaar. Veel positieve adviezen en anders leggen we op een heldere manier uit waarom plannen niet in het beleid passen. Beter nog is om van te voren in overleg te gaan met onze adviseurs. Zij inspireren en stimuleren aanvragers naar meer omgevingskwaliteit.

> Lees meer

Delen

Deel dit item met iemand anders.


Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.