Thema's

Omgevingswet: van ruimte naar omgeving

De komst van de Omgevingswet brengt onzekerheid voor gemeenten. Hoe valt er integraal te werken en zijn omgevingswaarden te borgen? Het Oversticht werkt al jaren aan dit soort vraagstukken.

De komst van de Omgevingswet betekent dat er veel verandert. De wet bundelt 26 bestaande wetten in één groot kader. Om de Omgevingswet goed te laten landen is het belangrijk dat gemeenten nu al beginnen met de voorbereidingen op de implementatie. De nieuwe wet betekent een andere manier van werken. Er komt meer ruimte voor initiatieven, er gelden meer algemene regels in plaats van een gedetailleerde vergunningverlening en de verantwoording voor de kwaliteitstoetsing wordt deels bij de initiatiefnemer zelf gelegd. Tevens veranderen de werkprocessen in de nieuwe Omgevingswet, er moet integraal worden samengewerkt om zo de omgevingskwaliteit te behouden, te verbeteren of te versterken.

Kwaliteit is mensenwerk

Onze focus ligt op omgevingskwaliteit, specifiek op ruimtelijke kwaliteit en cultureel erfgoed. Kwaliteit is mensenwerk: elkaar opzoeken en uitdagen, prikkelen, kennis, passie en creativiteit bundelen. Deze werkwijze passen wij al jaren toe bijvoorbeeld bij de ervenconsulent, tijdens het spreekuur van de stadsbouwmeester of de secretaris van de welstandscommissie en in diverse creatieve werksessies waarin de participatie van belanghebbenden cruciaal is. Zo werkt Het Oversticht dus al langer in de geest van de Omgevingswet.

De Omgevingswet

Het Oversticht anticipeert op de komst van de nieuwe Omgevingswet. Wij gaan graag met u in gesprek over de Omgevingswet en adviseren u op het gebied van nieuwe instrumenten en werkprocessen: wat verandert er in het kader van de nieuwe wet, hoe is omgevingskwaliteit hierin te borgen en hoe is het integrale karakter te versterken? Het Oversticht zet haar innovatiekracht in om samen met opdrachtgevers vraagstukken helder te krijgen en daarop aansluitend nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Meer informatie over hoe Het Oversticht gemeentes helpt bij het invoeren van de Omgevingswet leest u in onze flyer

Meer over: Omgevingsvisie en omgevingsplan

In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. De invoering hiervan heeft grote gevolgen. Er komen nieuwe instrumenten zoals de omgevingsvisie en het omgevingsplan. Wij investeren in nieuwe instrumenten en procedures.

> Lees meer

Meer over: Stedenbouwkundig advies

Stedenbouw is meer dan ontwerpen alleen. Het Oversticht biedt multidisciplinaire ondersteuning bij visievorming, planvorming, -begeleiding, -toetsing onderbouwing en motivering. Met een onafhankelijke blik helpen wij onze opdrachtgevers een stap verder in complexe opgaven.

> Lees meer

Meer over: Ruimtelijk kwaliteitsbeleid

Sinds de komst van de eerste welstandsnota’s in 2004 is Het Oversticht betrokken bij het opstellen van ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Vanuit de praktijkervaring weten wij als geen ander welke effecten beleidskeuzes hebben op de kwaliteit van de omgeving.

> Lees meer

Meer over: Centrumvisie

Centra staan voor een uitdaging. Deze belangrijke plekken bloeien niet vanzelf. Een heldere visie op de identiteit van het centrum in combinatie met een duidelijke uitvoeringsstrategie is essentieel.

> Lees meer

Meer over: Welstandsadvies

Een kleine 7000 welstandadviezen gaf het Oversticht vorig jaar. Veel positieve adviezen en anders leggen we op een heldere manier uit waarom plannen niet in het beleid passen. Beter nog is om van te voren in overleg te gaan met onze adviseurs. Zij inspireren en stimuleren aanvragers naar meer omgevingskwaliteit.

> Lees meer

Delen

Deel dit item met iemand anders.