Home

Organisatie Het Oversticht

Het Oversticht is een stichting met als missie: Het behoud en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Wij streven niet naar winst. Resultaat wordt in het zogenaamde “innovatiefonds” gestopt. Daaruit wordt de ontwikkeling van nieuwe diensten bekostigd. Deze diensten komen voort uit investeringen in kennisverdieping en -verbreding op gebied van ruimtelijke kwaliteit.

Managementteam
Henriëtte Verheyen, teammanager
Jacques Grasmeijer, manager staf
Bart Buijs, directeur

Raad van toezicht 
De heer drs. T.J. Schouten (voorzitter)
Mevrouw M.N. Kroes
De heer ing. E.J. Bilder
De heer G.J. Snijders
De heer W.P. Wijngaarden

Raad van advies
De heer prof. dr. J.B.H. de Haan
De heer dr. ir. J. Janssen
De heer ir. J. van der Meer

Stichtingsraad
De heer A.P. Heidema (voorzitter)
De heer J. Bron
De heer W. Wagenmans
De heer P. Zelissen

NB leden van de Raad van toezicht, Raad van advies en Stichtingsraad zijn lid op persoonlijke titel.

Ondernemingsraad
Anneke Coops, voorzitter
Reinhilde Schuderer, secretaris 
Maartje van Hellemondt, lid
Suzanne Wentink, plaatsvervangend lid

Het jaarverslag 2017 leest u hier.