Home

Organisatie Het Oversticht

Het Oversticht is een stichting met als missie: Het behoud en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Wij streven niet naar winst. Resultaat wordt in het zogenaamde 'innovatiefonds”'gestopt. Daaruit wordt de ontwikkeling van nieuwe diensten bekostigd. Deze diensten komen voort uit investeringen in kennisverdieping en -verbreding op gebied van ruimtelijke kwaliteit.

Directeur bestuurder
Bart Buijs

Raad van toezicht 
De heer drs. T.J. Schouten (voorzitter)
Mevrouw M.N. Kroes
De heer ing. E.J. Bilder
De heer G.J. Snijders
De heer W.P. Wijngaarden

Leden van de Raad van toezicht zijn lid op persoonlijke titel.

Ondernemingsraad
Anneke Coops, voorzitter
Reinhilde Schuderer, secretaris 
Maartje van Hellemondt, lid
Suzanne Wentink, plaatsvervangend lid

Het jaarverslag 2017 leest u hier.