Home

Organisatie Het Oversticht

Het Oversticht is een stichting met als missie: Het behoud en verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving. Wij streven niet naar winst. Resultaat wordt in het zogenaamde “innovatiefonds” gestopt. Daaruit wordt de ontwikkeling van nieuwe diensten bekostigd. Deze diensten komen voort uit investeringen in kennisverdieping en -verbreding op gebied van ruimtelijke kwaliteit.

 

Management team

Henriëtte Verheyen, teammanager

Jacques Grasmeijer, manager staf

Bart Buijs, directeur

 

Raad van toezicht

De heer drs. T.J. Schouten (voorzitter)
Mevrouw M.N. Kroes
De heer ing. E.J. Bilder

De heer G.J. Snijders
De heer W.P. Wijngaarden

 

Raad van advies

De heer prof. dr. J.B.H. de Haan
De heer dr. ir. J. Janssen
De heer ir. J. van der Meer

 

Stichtingsraad

De heer A.P. Heidema (voorzitter)
De heer J. Bron
De heer W. Wagenmans
De heer P. Zelissen

 

Het jaarverslag 2016 leest u hier.