Het Oversticht

Wij kijken met een onafhankelijke blik naar veranderingen in de leefomgeving. Met veel kennis en ervaring leveren wij een objectieve basis, zodat u een overwogen eigen keuze kunt maken.

Een goede kwaliteit van de omgeving heeft een positieve invloed op het functioneren van mensen en daarmee op onze samenleving. Daarom staat het maatschappelijk belang bij ons op de eerste plaats. Het Oversticht geeft antwoord op vragen hoe een inspirerende leefomgeving te creëren en te koesteren. Dat is belangrijk voor welzijn.

Signaleren & Agenderen
Wij nemen het initiatief om samen met onze partners actie te ondernemen op maatschappelijke ontwikkelingen die in relaties staan met de leefomgeving. Bijvoorbeeld door aandacht te vragen voor deze onderwerpen in de vorm van bijeenkomsten en publicaties zoals ‘Kerk als baken’ en ‘Licht, lucht en ruimte 2.0’.

Informeren & Inspireren
Ruimtelijke kwaliteit en erfgoed laten leven, vinden wij belangrijk. Daarom investeert Het Oversticht in Erfgoededucatie (lesprogramma op maat voor basisscholen), organiseren wij publieksactiviteiten in het 'Overijssels depot voor de bodemvondsten' en ondersteunen wij evenementen rondom architectuur, archeologie en monumenten.

Activeren & Verbinden
Wij informeren en verbinden beleidsmakers -en uitvoerders, bestuurders, maatschappelijke organisaties, bedrijven en particulieren (individueel en georganiseerd) met elkaar en met ons. Samen met hen draagt Het Oversticht bij aan een inspirerend ingerichte omgeving voor iedereen en nog vele generaties na ons. Lees meer op de themapagina Omgevingswet.

Onderzoeken & Adviseren
Op basis van onze langjarige kennis en ervaring op het gebied van ruimte en erfgoed geven wij advies (bijvoorbeeld welstandsadvisering), wordt er onderzoek gedaan en beleid ontwikkeld. De brede expertise van Het Oversticht maakt een integrale aanpak van vraagstukken mogelijk.

Meer weten over Het Oversticht?
Bekijk dan hoe onze stichting is georganiseerd en lees het laatste Jaarverslag met onze jaarcijfers. Meer weten over de naam, het logo en de geschiedenis van Het Oversticht? Lees het hier