Home

Panorama Overijssel in Almelo

De bijeenkomst werd gevoed door een gepassioneerd betoog van Rijksadviseur Berno Strootman over het perspectief op Nederland. Een land altijd in beweging, met kansen om rijker, hechter en schoner te worden. Zeker wanneer we die toekomst positief aanvliegen en vertrekken vanuit een inspirerend ‘kunnen’ en met een gedeeld ‘verlangen’ als motor.

Panorama Overijssel was een avond, gekleurd door begrippen als perspectief, stip op de horizon, maar ook verbeelding. Commissaris van de Koning voor Overijssel, Andries Heidema: "We hebben een nieuw coalitieakkoord vol ambitie. Dat is nog vrij rationeel. Het kan helpen om de slag naar beelden te maken. Dan gaan we meters maken. Panorama Nederland geeft verbeelding aan een Nederland van de toekomst. Wat voor Nederland geldt, geldt ook voor Overijssel. Dat is geen copy paste van nu. Het gaat om een ontwikkeling die veel positiefs kan brengen. We moeten ons verbonden voelen om die opgave uit te voeren. We gaan op ontdekkingsreis; experimenteren. Af en toe fouten maken hoort erbij. Waar het om gaat is dat het een optimistisch, aantrekkelijk toekomstbeeld is. Een Nederland waar ik graag zou willen wonen."  

De avond werd geopend door Arjen Gerritsen, burgemeester van Almelo. Hij zei direct enthousiast te zijn toen Stefan Kuks, Watergraaf Vechtstromen, hem vroeg een plek te bieden aan Panorama Nederland. Na een welkom en toelichting op de avond door Bart Buijs, directeur Het Oversticht, vertelde Berno Strootman hoe binnen het College van Rijksadviseurs Panorama Nederland was ontstaan. "We staan voor grote opgaves zoals Parijs en het verminderen van CO2 uitstoot, droge voeten, de klimaatadaptatie, kringlooplandbouw. We móeten veel. Wij wilden het omdraaien en een aantrekkelijk toekomstbeeld creëren door de opgaves om te zetten in kansen. Kansen om Nederland rijker, hechter en schoner te krijgen."

Tim Vredeveld (Het Oversticht), ging in gesprek met zaal en panel. Dit bestond naast Berno Strootman, Andries Heidema en Bart Buijs uit Ingrid van Tuinen (Trendbureau Overijssel) en Ruud van der Koelen (Werkgroep Regiometropool Twente). Ruud van der Koelen ziet de kans die Panorama Nederland heeft voor de regio: "De Twentse identiteit is sterk. We hebben de taal, het noaberschap. Toch ervaar ik bestuurlijk nog - om Koot en Bie aan te halen - teveel 'samen voor ons èige'. Panorama Twente kan daar verandering in brengen." Ingrid van Tuinen: "Panorama Nederland stimuleert met de verbeeldingskracht als medium ons verlangen om samen doelen te bereiken en om dat met elkaar te doen. Vanuit inwoners, boeren en anderen. Juist daarom zie ik hier in Twente kansen. De Twentse noaberschap en solidariteit kun je gebruiken om gezamenlijk te werken aan een mooie toekomst voor Twente."

We horen graag wat u van de bijeenkomst vond. We hebben daarvoor drie korte vragen die u kunt beantwoorden via de knop 'reacties' linksboven.

Panorama Overijssel (Panorama Nederland vertaald naar de regio) werd georganiseerd door de provincie Overijssel en Het Oversticht, in samenwerking met het College van Rijksadviseurs.

     

Geef hier uw reactie op de bijeenkomst Panorama Overijssel

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.