Partners

Het Oversticht gaat partnerschap op vele manieren aan. Het doel is altijd hetzelfde: verbetering van de ruimtelijke kwaliteit met het maatschappelijk belang voorop!

Gemeente

Emmen

Emmen

Website

Rijssen-Holten

Rijssen-Holten

Website
Jaarverslag

Wierden

Wierden

Website

Ontwikkelaar

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Gemeente Rotterdam Stadsontwikkeling

Website

Ter Steege Bouw Vastgoed

Ter Steege Bouw Vastgoed

Website

Provincie

Flevoland

Flevoland

Website

Provincie Drenthe

Provincie Drenthe

Website

Rijksoverheid

Samenwerkingspartner

Architectuurcentrum Rondeel

Architectuurcentrum Rondeel

Website

Architectuurcentrum Twente

Architectuurcentrum Twente

Website

Buitenkansen Overijssel

Buitenkansen Overijssel

Website

Bureau Schröder

Bureau Schröder

Website

Climate Campus

Climate Campus

Website

Fed. Gr. Monumentengemeenten

Fed. Gr. Monumentengemeenten

Website

Gebiedscoöperatie IJsseldelta

Gebiedscoöperatie IJsseldelta

Website

Historisch Centrum Overijssel

Historisch Centrum Overijssel

Website

Kunstenlab

Kunstenlab

Website

Landschap Overijssel

Landschap Overijssel

Website

Natuur en Milieu Overijssel

Natuur en Milieu Overijssel

Website

Overijssels Particulier Grondbezit

Overijssels Particulier Grondbezit

Website

Overijsselse Ver. Kleine Kernen

Overijsselse Ver. Kleine Kernen

Website

Projecten LTO Noord

Projecten LTO Noord

Website

Rijnbrinkgroep

Rijnbrinkgroep

Website

St. Materiaal voor Monumenten

St. Materiaal voor Monumenten

Website

Stadkamer Zwolle

Stadkamer Zwolle

Website

Stichting IJsselhoeven

Stichting IJsselhoeven

Website

Stichting Maarkels Landschap

Stichting Maarkels Landschap

Website

Stichting RIBO

Stichting RIBO

Website

Stichting Sallands Erfgoed

Stichting Sallands Erfgoed

Website

Stichting Twentse Erven

Stichting Twentse Erven

Website

Stimuland

Stimuland

Website

Universiteit van Amsterdam

Universiteit van Amsterdam

Website

Zwols Architectuur Podium

Zwols Architectuur Podium

Website

Samenwerkingsverband

AtelierOverijssel

AtelierOverijssel

Website

Samen met Landschap Overijssel en Kunstenlab werkt Het Oversticht als partner van AtelierOverijssel aan ruimtelijke kwaliteit. Ateliermeester is Frank Stroeken.

Erfgoedplatform Zwolle

Erfgoedplatform Zwolle

Website

Het Erfgoedplatform, waar Het Oversticht deel van uitmaakt, organiseert regelmatig lezingen over erfgoedverhalen onder de noemer 'Verhalen over Zwolle'. 

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

Federatie Ruimtelijke Kwaliteit

Website

Het Oversticht vormt samen met de Federatie Ruimtelijke Kwaliteit en zes regionale welstands- en monumentenorganisaties het Team Ruimtelijke Kwaliteit.

Landgoedconsulentschap

Landgoedconsulentschap

Website