Landgoedadvies

Landgoederen leveren een belangrijke bijdrage aan de kwaliteit van het landschap in onze regio. Landgoedeigenaren en beheerders willen deze kwaliteit koesteren en versterken. Het Oversticht helpt daarbij.

Het duurzaam beheren van een landgoed of buitenplaats is vaak complex. Eigenaren en beheerders hebben behoefte aan duidelijke ruimtelijke kaders: zij willen weten wat wel en niet past bij de doorontwikkeling van hun erfgoed en zijn op zoek naar mogelijkheden om de gewenste nieuwe ontwikkelingen te laten bijdragen aan versterking van de bestaande kwaliteiten van het landgoed. 

Een landgoedadvies van Het Oversticht kan zowel ingaan op de kwaliteit van de gebouwen als van het park en de bij het landgoed behorende bos-natuur- of landbouwgronden. Ons advies is altijd gebaseerd op een heldere (cultuurhistorische en ruimtelijke) analyse van de bestaande kwaliteiten. Met deze analyse als vertrekpunt brengen wij in beeld hoe de gewenste ontwikkelingen op het landgoed het beste ingepast kunnen worden. We geven aan op welke manier deze ontwikkelingen de meeste meerwaarde opleveren voor de kwaliteit van het landgoed als geheel. Bijvoorbeeld: wat is de rol van landgoederen in een bestemmingsplan? Afhankelijk van de vraag kan er een concrete inrichtingsschets geleverd worden. In andere gevallen gaan we meer in op de ontwikkelingsmogelijkheden van het landgoed op langere termijn en heeft ons advies meer de vorm van een landgoedvisie.

Veel vragen van landgoedeigenaren komen via het landgoederenconsulentschap binnen. Deze vragen worden door de vereniging Overijssels Particulier Grondbezit in samenwerking met AtelierOverijssel opgepakt. In veel gevallen speelt een van onze landschapsarchitecten een rol bij het uitbrengen van deze adviezen.

Onze adviseurs

Anneke Coops

Anneke Coops

landschapsarchitect

Stuur een bericht
Ingrid van Herel

Ingrid van Herel

landschapsarchitect

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!















Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.