Erfadvies

Met oor voor de ambities van initiatiefnemers en oog voor ‘het verhaal’ van de plek, ontwerpen de ervenconsulenten op eigentijdse manier aan het gehele erf. Inmiddels zijn ze een begrip.

Erven zijn continu in ontwikkeling. Nieuwe stallen worden gebouwd, gebouwen hergebruikt voor zorg of alleen nog bewoond. Het overheidsbeleid biedt ruimte mits er ruimtelijke kwaliteit wordt toegevoegd aan landschap, erf en gebouwen. Het advies van de Ervenconsulent helpt eigenaren bij het realiseren van deze vereiste kwaliteit. Ons advies geeft de initiatiefnemer en gemeente inzicht in de wijze waarop een plan hieraan bijdraagt. Dankzij het opgebouwde vertrouwen overleggen de Ervenconsulenten snel met beleidsmakers en adviseurs om het planproces positief te beïnvloeden. Wij adviseren onafhankelijk en op maat.

Als u advies vraagt, is de eerste concrete stap een afspraak op locatie: het gesprek op het erf of aan de keukentafel. Zo leert iedereen elkaar kennen, wordt de tijd genomen om ambities te delen en ontstaat gevoel bij de plek. Vaak wordt de gemeentelijke adviseur mee op pad gevraagd, soms schuiven ook alvast een (landschaps)architect of planbegeleider aan. Het advies aan de aanvrager bestaat uit een schets van de hoofdstructuur van het erf en een beschrijving van de ruimtelijke randvoorwaarden. De schets houdt rekening met het provinciale en gemeentelijke beleid. Het advies vormt de basis voor een uitgewerkt erfontwerp. Desgewenst begeleidt de Ervenconsulent de planuitwerking.

Ruim tien jaar geleden is Het Oversticht in Overijssel als eerste gestart met Ervenconsulenten en met succes. Inmiddels zijn er bijna 2000 erfadviezen uitgebracht en is er een belangrijke impuls gegeven aan de kwaliteit van de groene omgeving. Ook in andere provincies zijn nu ervenconsulenten aan het werk. Zelfs in Vlaanderen is het begrip geïntroduceerd. De Ervenconsulent is thuis op elk erf, ook in uw gemeente.

Onze adviseurs

Anneke Coops

Anneke Coops

landschapsarchitect

Stuur een bericht
Ingrid van Herel

Ingrid van Herel

landschapsarchitect

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.