Cultuurhistorische waardenkaart

De cultuurhistorische waardenkaart is een dynamisch instrument met een overzicht van al het erfgoed in een gemeente. De waardenkaart is nuttig voor ingewijden en beleidsmakers én levert informatie voor publieke gebruikers.

De cultuurhistorische waardenkaart is een belangrijk instrument voor gemeentelijke overheden om de aanwezige kennis over erfgoed vast te leggen. De digitale kaart is een informatief document met elementen van de menselijke geschiedenis: denk aan stedenbouwkundige patronen, landschappelijke structuren, gebouwde monumenten en karakteristieke gebouwen en erven. De kaart biedt een handvat voor beleid bij ruimtelijke ontwikkelingen en een beoordelingskader bij omgevingsvergunningen. Daarnaast kan de cultuurhistorische waardenkaart vertaald worden in het omgevingsplan dat gemeenten de komende jaren opstellen. Sinds 1 januari 2012 dienen gemeenten bij hun ruimtelijke ordening rekening te houden met cultuurhistorische waarden, zowel boven- als ondergronds, bijvoorbeeld in een bestemmingsplan.

Bruikbaarheid, toegankelijkheid én draagvlak onder potentiële gebruikers zijn belangrijke kwaliteitseisen. Daarom is een interactieve aanpak ons uitgangspunt, waarbij de gemeente en diverse vertegenwoordigers van erfgoedorganisaties input leveren en de inhoud en vorm mede bepalen. De opzet van de kaart hangt af van het uiteindelijke gebruiksdoel; dat bepalen we in samenspraak met de gemeente. De aanpak is meestal gebaseerd op drie onderdelen: inventarisatie, waardering en samenstelling van de kaart.

Door verbeterde GIS (Geo Informatie Systeem) technieken en veranderde behoeften worden de kaarten steeds gedetailleerder en beter gevuld. Daarom is de cultuurhistorische waardenkaart een dynamisch product dat gemakkelijk geactualiseerd kan worden wanneer kennis of inzichten wijzigen.

Onze adviseurs

Mascha van Damme

Mascha van Damme

architectuurhistoricus

Stuur een bericht
Suzanne Wentink

Suzanne Wentink

archeoloog

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.