Ontwerpend onderzoek

Dit is een creatieve methode die het mogelijk maakt om verschillende ideeën te onderzoeken en uit te werken. Deze methode zet Het Oversticht in om ruimtelijke scenario’s voor een plek of gebied te verkennen.

Net als bij gewoon onderzoek kijken wij bij ontwerpend onderzoek eerst naar de huidige situatie. Deze analyseren we in relatie tot wat er voorheen was, hoe het nu is en wat de verwachte veranderingen of trends zijn. Vervolgens gaat ontwerpend onderzoek een stap verder: er wordt een voorstelling gemaakt van hoe de toekomst er uit kan zien. Dit kan heel specifiek voor een plek of gebouw. Ook op grotere schaal of meer abstract als ondersteuning van visievorming op grote, maatschappelijke opgaven, biedt ontwerpend onderzoek mogelijkheden.

Door ontwerpend onderzoek in te zetten neemt Het Oversticht ruimtelijke vragen onder de loep. Wanneer er bijvoorbeeld een ontwikkeling gaande is, maar het niet helder is welke kant dit op gaat, wordt ontwerpend onderzoek ingezet. Het gaat uit van het schetsmatig onderzoeken van mogelijke oplossingen. Zo biedt dit inzicht in de ontwikkeling van regionale energielandschappen, ontwikkeling van een klimaatbestendige stad of landschap of helpt het bij het bepalen van een strategie hoe om te gaan met leegstaand agrarisch vastgoed.

Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.