Stedenbouwkundig advies

Voor Het Oversticht is stedenbouw meer dan het scheppen van ruimtelijke condities alleen. Het is het onderzoeken en benutten van bestaande kwaliteiten, het verkennen van kansen, sturen op omgevingskwaliteit en het verbeelden ervan.

De sociaal-maatschappelijke urgentie is voor ons uitgangspunt bij onze advisering. Wij hechten sterke waarde aan de kwaliteit, historie en de identiteit van een gebied of plek. Erfgoed - het verhaal van een plek - zal altijd betrokken worden bij de stedenbouwkundige kansen voor ontwikkeling. Grote vraagstukken als klimaatadaptatie en energietransitie vragen om steeds weer creatief te kijken naar de opgaven die er liggen.

Wij adviseren met een onafhankelijke en deskundige blik. Wij zetten onze kennis en ervaring in op het gebied van erfgoed, cultuurhistorie, archeologie, monumentenzorg, landschap en architectuur. Bij opgaves richten we ons op de relatie tussen heden en toekomst, met een band naar het verleden. Wij betrekken bewoners en andere stakeholders om zo meer draagvlak te generen en lokale kennis in te zetten.

Bij ruimtelijke stedenbouwkundige vraagstukken adviseren wij inhoudelijk en faciliteren wij  procesbegeleiding; zowel bij planontwikkeling als planbeoordeling.

Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.