Monumentenadvies

Het Oversticht is sinds de Monumentenwet uit 1988 op alle mogelijke fronten bezig met monumenten. Wij hebben erfgoedadviseurs in huis die vanuit een gedeelde visie werken. Elk van hen heeft een eigen specialisme.

Deze visie behelst meer dan het in stand te houden van monumenten. Samen met de opdrachtgever zoeken en geven onze adviseurs ruimte voor ontwikkeling, zodat beschermde monumenten een actieve rol in de maatschappij kunnen spelen en goed geëxploiteerd kunnen worden. Hetzelfde geldt voor erfgoed dat niet als monument beschermd is. In de praktijk komt dat neer op twee soorten advies: advies over vergunningsaanvragen en advies over de cultuurhistorische waarde van erfgoed.

Voor advies over vergunningsaanvragen in het kader van de Omgevingswet en Erfgoedwet faciliteert Het Oversticht in verschillende vormen op maat de monumentenadvisering voor individuele of samenwerkende gemeenten. De samenstelling van deze commissies wordt in overleg met gemeenten ingevuld met de benodigde expertise. Daarnaast organiseren wij een gezamenlijke monumentencommissie die voor een aantal vooral kleinere monumentengemeenten besparend werkt. De samenstelling van deze commissie borgt de vereiste kwaliteit en komt desgewenst op locatie samen.

In de dagelijkse praktijk ontstaan bij gemeenten, eigenaren en betrokkenen vragen over de cultuurhistorische waarde van erfgoed. Vaak rijzen deze vragen bij nieuwe ontwikkelingen, aanwijzingsprocedures of de actualisatie van een gemeentelijke monumentenlijst. Onze adviseurs geven een weloverwogen advies op basis van landelijk vastgestelde waarderingscriteria en hun regionale kennis.

Voor alle gemeentelijke en/of provinciale taken op het gebied van monumentenzorg zijn onze adviseurs ook in te huren als tijdelijke of langdurige vervanging, bijvoorbeeld bij zwangerschapsverlof of (langdurige) ziekte.  Zij zijn vrijwel direct inzetbaar en beschikken over kennis van gemeentelijke en provinciale procedures.

Een overzicht van alle vergaderdata van de gezamenlijke monumentencommissie in 2020 vindt u hier. Afspraken zijn uiterlijk één week voorafgaand aan ieder overleg te maken via Reinhilde Schuderer. Bekijk onze Agenda voor de agenda van de vergaderingen.

Onze adviseurs

Mascha van Damme

Mascha van Damme

architectuurhistoricus

Stuur een bericht
Gesien van Altena

Gesien van Altena

architectuurhistoricus, coördinator Steunpunt

Stuur een bericht
Reinhilde Schuderer

Reinhilde Schuderer

teamondersteuner

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.