Waardestelling en transformatieadvies

Veranderend gebruik van erfgoed brengt aanpassingen met zich mee. Een deskundige transformatiestudie op basis van een onafhankelijke waardestelling biedt handvatten voor alle partijen bij het beschermen en transformeren van waardevol erfgoed.

Op basis van de waardestelling kan de impact van nieuwe ingrepen op monumentale onderdelen worden bepaald en kunnen de meest waardevolle elementen in nieuwe ontwikkelingen een plek krijgen. De monumentale waarden van een beschermd gebouw of complex zijn benoemd in de redengevende omschrijving. Omdat bescherming het uitgangspunt vormde en de beschrijving niet anticipeert op nieuwe ingrepen, biedt deze niet altijd afdoende houvast. Met onze cultuurhistorische waardestellingen onderzoeken we alle kwaliteiten die de monumentale waarde bepalen en een rol speelden bij het toekennen van een monumentenstatus. Zo krijgen alle betrokkenen, het liefst in een vroeg stadium, inzicht in de specifieke  monumentale waarden.

Veel eigenaren en initiatiefnemers vermoeden een hoge monumentwaarde een obstakel vormt voor nieuwe ingrepen. Toch hoeft dit niet te betekenen dat ‘niets mag’. Bij nieuwe ingrepen is het van belang de monumentale waarden niet (onnodig) aan te tasten. Met het in kaart brengen van de transformatieruimte maken wij de vertaalslag van behoud naar ontwikkeling. Want juist(e) ontwikkeling is het behoud van ons erfgoed. Een transformatiestudie begint met een zorgvuldige analyse van de gebouwen, de plek en de omgeving. Per onderdeel geven we aan waar ruimte is voor wijzigingen en welke onderdelen vanuit cultuurhistorische overweging behouden zouden moeten blijven. Dit biedt opdrachtgevers, ontwerpers en vergunningverleners een helder beeld van de mogelijkheden.

De waardestelling en de transformatiestudie kunnen het uitgangspunt zijn voor een doeltreffend advies over voorgestelde ingrepen of begeleiding in het verdere proces van onder meer vergunningverlening. Ook bij niet-beschermde objecten of structuren is een waardestelling een goede methode om de karakteristieken helder te krijgen. Het gaat daarbij niet alleen om gebouwen, maar ook om gebieden zoals een wijk, of een tuin, landgoed, park, begraafplaats of erf. Het transformatieonderzoek kan als katalysator dienen voor een heel gebied. Wanneer duidelijk wordt dat behoud goed kan samengaan met ontwikkeling, groeit het enthousiasme bij verschillende partijen en ontstaan vaak nieuwe kansen.

Onze adviseurs

Mascha van Damme

Mascha van Damme

architectuurhistoricus

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.