Erfgoedbeleid

Voor een zorgvuldige omgang met erfgoed kennen gemeenten diverse instrumenten, waaronder een erfgoednota en een erfgoedverordening. In de praktijk blijkt het soms lastig het juiste instrument voor het juiste probleem in te zetten.

Door nieuwe en aangepaste wet- en regelgeving is de afgelopen jaren steeds meer verantwoordelijkheid op het gebied van monumentenzorg en archeologie bij de gemeenten terecht gekomen. Bovendien verschuift de aandacht van objectgerichte monumentenzorg naar omgevingsgerichte monumentenzorg. Voor archeologie komt door invoering in 2007 van de Wet op de archeologische monumentenzorg de nadruk te liggen op behoud van het bodemarchief. Het traject voor deze verschuivingen in erfgoedland zijn in 2011 gestart onder de noemer “Modernisering Monumentenzorg” (kortweg MOMO). Het is gericht op het verankeren van cultuurhistorie in de ruimtelijke ordening, het bevorderen van herbestemming en het verminderen van regeldruk.

Veel gemeenten hebben de afgelopen jaren in het kader van de nieuwe archeologische wet en de Modernisering Monumentenzorg stappen gezet om te anticiperen op deze ontwikkelingen. Daar is Het Oversticht op een aantal manieren bij betrokken. Wij helpen bij het ontwikkelen of aanpassen erfgoedbeleid, zoals het opstellen van een erfgoednota, waar ook archeologie een onderdeel van is. Deze nota’s geven richting aan het bestaande beleid voor de duur van vijf jaar. Ook bij aanpassingen voor de nieuwe Erfgoedwet en het Omgevingsplan bieden wij ondersteuning. Samen met de nieuwe Omgevingswet maakt de Erfgoedwet een integrale bescherming van ons cultureel erfgoed mogelijk. Onze adviseurs gaan in gesprek met de betrokken ambtenaren over zaken die spelen en waar accenten moeten komen te liggen. Het betrekken van de gemeenteraad kan daarbij gewenst zijn.

Om goed beleid vast te stellen is het belangrijk dat een gemeente drie essentiële vragen beantwoordt: Wat doen we al? Wat zijn onze ambities? En hoe verwoorden we die in beleid? Het niet exact hanteren van deze werkvolgorde Waarde, Ambitie, Beleid kan problemen opleveren; wanneer eerst beleid opgesteld wordt, voldoet dat vaak niet aan de heersende ambities en andersom. Juist bij dit proces ondersteunen wij de gemeente, houden hen scherp en sturen wij soms bij.

Als het vernieuwen of opzetten van erfgoedbeleid ook een ambitie van uw gemeente is, dan bieden wij u graag ondersteuning met beleid op maat.

Onze adviseurs

Mascha van Damme

Mascha van Damme

architectuurhistoricus

Stuur een bericht
Suzanne Wentink

Suzanne Wentink

archeoloog

Stuur een bericht
Marieke van Zanten

Marieke van Zanten

architectuurhistoricus

Stuur een bericht
Gesien van Altena

Gesien van Altena

architectuurhistoricus, coördinator Steunpunt

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.