Projecten

Welstandsbeleid Meppel omgevingswetproof

Gebruiksvriendelijke welstandsnota voor de binnenstad

Meppel is op het gebied van ruimtelijke kwaliteitssturing en -borging (welstand) klaar voor de Omgevingswet. Waar welstandsbeleid vaak ontoegankelijk is, is dat in Meppel juist gebruiksvriendelijk en begrijpen inwoners het beleid.

LocatieMeppel
OpdrachtgeverGemeente
ThemaOmgevingswet in de praktijk

Meppel kent een rijke diversiteit aan architectuur en bouwstijlen, die niet door iedereen is opgemerkt. De gemeente onderkent dit en toont de laatste jaren steeds meer belangstelling voor cultuurhistorie. Een eerste stap was een cultuurhistorische inventarisatie. Een logische vervolgstap was een nieuw welstandsbeleid voor het centrum en de centrumschil. De gemeente heeft een aantal partijen, waaronder Het Oversticht, uitgenodigd om een aanpak en visie op de opgave te presenteren. De aanpak van het Oversticht sprak de gemeente aan.

Aanpak
Op basis van de cultuurhistorische inventarisatie zijn samenvattingen in woord en beeld gemaakt. Dit geeft overzicht en inzicht in de lokale situatie. Samen met belanghebbenden is een wandeling gemaakt door het centrumgebied en gezamenlijk is er een ambitie voor de diverse gebieden bepaald. Dit alles is vertaald in een overzichtelijk document, ondersteund met foto’s en schematische tekeningen. Uitgangspunt is dat door middel van vier tekeningen de belangrijkste kenmerken van een gebied in een oogopslag duidelijk zijn. Het helpt de aanvrager om bij de ontwikkeling van zijn bouwplan te reageren op de gebiedskenmerken.

Ervaringen
Inmiddels werkt Meppel al enkele jaren naar tevredenheid met dit welstandsbeleid. Het beeldmateriaal ondersteunt het gesprek over welstand en maakt dit daardoor eenvoudiger. Er is ruimte voor ambitie zonder te betuttelen. Op deze wijze sorteert het beleid in Meppel voor op de omgevingsvisie. Deze doet in toenemende mate een beroep op de individuele aanvrager en zijn relatie met de omgeving. Onze kennis en ervaring op dit gebied maken het mogelijk om ook uw huidige welstandbeleid te transformeren tot helder (nieuw) beleid passend binnen de nieuwe Omgevingswet.

"Het nieuwe welstandbeleid van Meppel is toegankelijk en gebruiksvriendelijk. Het helpt de aanvrager bij het kijken naar zijn omgeving. Dat draagt bij aan betere planvorming".
Bram Bevers, uitvoeringsregisseur fysiek domein gemeente Meppel

Onze adviseurs

Mascha van Damme

Mascha van Damme

architectuurhistoricus

Stuur een bericht
Julia Rühl

Julia Rühl

adviseur omgevingskwaliteit

Stuur een bericht
Rik Onderdelinden

Rik Onderdelinden

programmaleider Omgevingskwaliteit

Stuur een bericht

Gerelateerde producten

Omgevingsvisie
Ruimtelijk kwaliteitsbeleid
Welstandsadvies
Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Delen

Deel dit item met iemand anders.


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.