Projecten

Welstandsbeleid Meppel omgevingswetproof

Gebruiksvriendelijke welstandsnota voor de binnenstad

Meppel is op het gebied van ruimtelijke kwaliteitssturing en -borging (welstand) klaar voor de Omgevingswet. Waar welstandsbeleid vaak ontoegankelijk is, is dat in Meppel juist gebruiksvriendelijk en begrijpen inwoners het beleid.

LocatieStraat / Wijk / Stad
OpdrachtgeverGemeente
ThemaOmgevingswet
ExpertiseBeleidsontwikkeling (+1)

Meppel kent een rijke diversiteit aan architectuur en bouwstijlen, die niet door iedereen is opgemerkt. De gemeente onderkent dit en toont de laatste jaren steeds meer belangstelling voor cultuurhistorie. Een eerste stap was een cultuurhistorische inventarisatie. Een logische vervolgstap was een nieuw welstandsbeleid voor het centrum en de centrumschil. De gemeente heeft een aantal partijen, waaronder Het Oversticht, uitgenodigd om een aanpak en visie op de opgave te presenteren. De aanpak van het Oversticht sprak de gemeente aan.

Aanpak
Op basis van de cultuurhistorische inventarisatie zijn samenvattingen in woord en beeld gemaakt. Dit geeft overzicht en inzicht in de lokale situatie. Samen met belanghebbenden is een wandeling gemaakt door het centrumgebied en gezamenlijk is er een ambitie voor de diverse gebieden bepaald. Dit alles is vertaald in een overzichtelijk document, ondersteund met foto’s en schematische tekeningen. Uitgangspunt is dat door middel van vier tekeningen de belangrijkste kenmerken van een gebied in een oogopslag duidelijk zijn. Het helpt de aanvrager om bij de ontwikkeling van zijn bouwplan te reageren op de gebiedskenmerken.

Ervaringen
Inmiddels werkt Meppel al enkele jaren naar tevredenheid met dit welstandsbeleid. Het beeldmateriaal ondersteunt het gesprek over welstand en maakt dit daardoor eenvoudiger. Er is ruimte voor ambitie zonder te betuttelen. Op deze wijze sorteert het beleid in Meppel voor op de omgevingsvisie. Deze doet in toenemende mate een beroep op de individuele aanvrager en zijn relatie met de omgeving. Onze kennis en ervaring op dit gebied maken het mogelijk om ook uw huidige welstandbeleid te transformeren tot helder (nieuw) beleid passend binnen de nieuwe Omgevingswet.

"Het nieuwe welstandbeleid van Meppel is toegankelijk en gebruiksvriendelijk. Het helpt de aanvrager bij het kijken naar zijn omgeving. Dat draagt bij aan betere planvorming".
Bram Bevers, uitvoeringsregisseur fysiek domein gemeente Meppel

Meer weten over deze aanpak

Rik Onderdelinden

Rik Onderdelinden

programmaleider Omgevingswet

Stuur een bericht

Betrokken adviseurs

Mascha van Damme

Mascha van Damme

architectuurhistoricus

Julia Rühl

Julia Rühl

adviseur omgevingskwaliteit

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Meer over: Omgevingsvisie

Samen bouwen aan de toekomst

> Lees meer

Meer over: Ruimtelijk kwaliteitsbeleid

Sinds de komst van de eerste welstandsnota’s in 2004 is Het Oversticht betrokken bij het opstellen van ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Vanuit de praktijkervaring weten wij als geen ander welke effecten beleidskeuzes hebben op de kwaliteit van de omgeving.

> Lees meer

Meer over: Welstandsadvies

Een kleine 7000 welstandadviezen gaf het Oversticht vorig jaar. Veel positieve adviezen en anders leggen we op een heldere manier uit waarom plannen niet in het beleid passen. Beter nog is om van te voren in overleg te gaan met onze adviseurs. Zij inspireren en stimuleren aanvragers naar meer omgevingskwaliteit.

> Lees meer
Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan!

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Delen

Deel dit item met iemand anders.

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.