Projecten

Nieuwe monumenten voor jonge gemeente

Gemeentelijke monumentenlijst Dronten

De jonge gemeente Dronten heeft tijdens haar 40-jarig bestaan de eerste gemeentelijke monumenten aangewezen. Wij inventariseerden, waardeerden en adviseerden over de te beschermen gebouwen en structuren.

LocatieGebouw / Huis
OpdrachtgeverGemeente
ThemaWeer waardering voor de wederopbouw
ExpertiseAdvies (+1)

Dronten heeft alle reden trots te zijn op haar bijzondere ontstaansgeschiedenis. Hoewel Dronten in 1962 nog 'een woestenij' van leeg land met enkele woningen was, telt de geschiedenis na de drooglegging van de polders inmiddels enkele generaties. Dus was de gemeente toe aan erfgoedbeleid. Ook landelijk groeit de belangstelling voor de naoorlogse jaren, het tijdvak waarin de polders drooggelegd werden. De gemeente Dronten realiseert zich dat terdege en stelde een Erfgoedverordening vast. Op basis hiervan kunnen gemeentelijke monumenten worden aangewezen. Alleen staat hierin niet beschreven om welke gebouwen of structuren het gaat. Daarom hebben wij in samenspraak met stichting geschiedschrijving Dronten een lijst opgesteld van bebouwing, stratenpatronen, groen- en wateraanleg, infrastructuur en andere ordeningsprincipes. Deze onderdelen hebben we gewaardeerd en voorzien van een advies over de mogelijkheden voor bescherming.

Even wennen
Het onderzoek richtte zich op de objecten en structuren in de kernen Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant en Ketelhaven. Deze vertellen het verhaal van de inpoldering, de planmatige aanleg en inrichting van het gebied en de pioniersmentaliteit van de bewoners. Over de provincie Flevoland wordt vaak gesproken als het ‘nieuwe land’. Daardoor blijft het beeld bestaan dat de IJsselmeerpolders nog steeds in aanbouw zijn en dat alles er van recente datum is. Ook bij veel bewoners leeft het idee dat erfgoed alleen voor het 'oude land' geldt. In eerste instantie waren niet alle eigenaren van de nieuwe monumenten meteen overtuigd van de historische waarde van hun pand. In samenwerking met de gemeente hebben we voorlichtingsavonden georganiseerd en individuele gesprekken gevoerd. De gemeente heeft inmiddels twee keer succesvol meegedaan aan de landelijke Open Monumentendag, waarmee we het nieuwe erfgoed bij een groter publiek onder de aandacht konden brengen.

“Voor de waardering van ons erfgoed kwam Het Oversticht met heldere criteria. Dit maakt de selectie van waardevol erfgoed objectief. Onze aanwijzing van gemeentelijke monumenten was hierdoor goed gemotiveerd en bleef juridisch overeind.”
Kees van Oosten, beleidsmedewerker gemeente Dronten

Meer weten over deze aanpak

Mascha van Damme

Mascha van Damme

architectuurhistoricus

Stuur een bericht

Betrokken adviseurs

Maartje van Hellemondt

Maartje van Hellemondt

architectuurhistoricus

Gesien van Altena

Gesien van Altena

architectuurhistoricus

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Meer over: Monumentenadvies

Het Oversticht is sinds de Monumentenwet uit 1988 op alle mogelijke fronten bezig met monumenten. Wij hebben erfgoedadviseurs in huis die vanuit een gedeelde visie werken. Elk van hen heeft een eigen specialisme.

> Lees meer

Meer over: Erfgoedbeleid

Voor een zorgvuldige omgang met erfgoed kennen gemeenten diverse instrumenten, waaronder een erfgoednota en een erfgoedverordening. In de praktijk blijkt het soms lastig het juiste instrument voor het juiste probleem in te zetten.

> Lees meer
Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan!

Delen

Deel dit item met iemand anders.