Projecten

Mandjeswaard en Kampereiland: unieke stukjes landschap

Advies aan pachters over sloop en erfinrichting

De boeren op Kampereiland en in de Mandjeswaard zijn pachters. Eigenaar “De Stadserven” vraagt de ervenconsulent om advies bij toekomstige veranderingen. We gaan voor ons advies 'de boer' op en wisselen ideeën uit met de pachters.

LocatieKampereiland

De ruim opgezette boerenerven, waarvan de oudste op een terp liggen, zijn kenmerkend voor dit gebied. Sommige erven hebben stevige aanplant rondom en veel opstallen. De Stadserven wil, wanneer erven vrij komen, zicht krijgen op mogelijke sloop en behoud om de oorspronkelijke kenmerken te versterken en ruimte te bieden voor nieuw gebruik. Het is belangrijk om hierin goede keuzes te maken. Ook de makelaar heeft baat bij ons advies voor zijn erftaxatie.

Staat van onderhoud niet bepalend
Voor een erf aan de Zwartendijk en de Mandjeswaardweg adviseerden wij over een cluster bijgebouwen op het achtererf. Wij benoemden welke gebouwen gesloopt kunnen worden, waar plaats is voor nieuwbouw, en we maakten een schets voor de inrichting van het erf. Niet alle gebouwen zijn historisch gezien waardevol, maar de volumes zijn wel bepalend voor het aanzicht van het erf: het ensemble. Door sloop van deze gebouwen zou 'leegte' ontstaan, daarom stelden wij herbouw voor. Dat biedt meer mogelijkheden voor nieuw gebruik. De taxateur neemt dit mee in zijn rapport en De Stadserven noemt deze mogelijkheden bij gesprekken met de nieuwe gebruikers van het erf.

Gewend aan het vrije zicht
Op een erf aan de Nijlandseweg zijn alle zieke kastanjes gekapt. Wij hebben een inrichtingsschets gemaakt voor nieuwe aanplant. In overleg met de eigenaar is gekozen voor herplant met lindebomen bij de toegang, iepen aan de zijde van de schuur, een singel met streekeigen struiken als windvang en knotwilgen langs de sloot. Vanwege het unieke uitzicht van de terp op de open polder zijn enkele vrije doorzichten behouden. Zo heeft de kap van bomen ook voordelen gehad.

Ook zonder pachtconstructie adviseren wij op maat met een erfschets of een uitgebreide onderbouwing. Onze adviezen stemmen wij af met de betreffende gemeente.

"De Stadserven roept regelmatig de expertise van de ervenconsulent in om de specifieke erfkenmerken van Kampereiland te waarborgen. Het Oversticht weet kennis en inzicht te combineren met de wensen van de bewoners en De Stadserven. Zo blijft karakteristiek Kampereiland behouden."
Mireille Blokhuis, rentmeester De Stadserven Kampereiland e.o.

Onze adviseurs

Anneke Coops

Anneke Coops

landschapsarchitect, ervenconsulent

Stuur een bericht
Ingrid van Herel

Ingrid van Herel

landschapsarchitect, ervenconsulent

Stuur een bericht

Gerelateerde producten

Erfadvies
Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Delen

Deel dit item met iemand anders.


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.