Projecten

Kerk als baken in de buurt

Investeer in mensen in plaats van stenen

Het Oversticht nam het initiatief voor het project ‘Kerkgebouw als baken in de buurt’. Daarin is met kerkbesturen, geloofsgemeenschappen en bewoners van wijken en dorpen gekeken naar nieuwe impulsen voor op termijn leegstaande kerken. De ervaring van dit project is leerzaam bij het opstellen van een kerkenvisie, waarbij Het Oversticht kan ondersteunen.

LocatieHaarle
ThemaMens en ruimte (+1)

Door afnemend kerkbezoek moeten veel kerken nevenbestemmingen zoeken of zelfs soms (op termijn) de deuren sluiten. Dit kan aan een gemeenschap een zware klap toebrengen, zowel religieus als sociaal en ruimtelijk. Ook Overijssel ontkomt niet aan deze landelijke trend. Om kerk- en dorpsgemeenschappen te helpen bijtijds in te spelen op deze ontwikkelingen is in 2016 het project 'Kerk als baken in de buurt' gestart met drie deelnemende kerken: Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand (RK) in Herfte, St. Sebastianuskerk (RK) in Haarle en de Martinuskerk (Prot.) in Markelo. Inmiddels is het mogelijk met financiële ondersteuning vanuit de RCE een kerkenvisie op te stellen. Het Oversticht kan hierbij procesondersteuning geven.

Wat leerde het project 'Kerkgebouw als baken in de buurt' ons?

Een nieuwe rol voor kerkbesturen
Voor een toekomst van de kerken en hun belang als baken in de wijk of buurt is ondernemerschap van kerkbesturen noodzakelijk. Dat betekent voor velen een nieuwe rol. Herbestemming en revitalisering blijkt in de praktijk complex. Specifieke randvoorwaarden en structuren zijn nodig, maatwerk is vereist. Een van de belangrijkste succesfactoren is een gevoel van urgentie. Als dit ontbreekt, moet daar eerst aan gewerkt worden. Daarbij is naast bijvoorbeeld financiën en aantal kerkleden, de vitaliteit uitgedrukt in activiteiten binnen de kerkelijke gemeente minstens zo belangrijk. Uiteindelijk is erkenning van de noodzaak tot verandering en dit kenbaar maken, essentieel. Dit vergt een transparante houding en openheid naar de omgeving.

Een duidelijk proces met professionele begeleiding
In kerkelijke kring is dit soort processen nieuw. Men is bovendien grotendeels afhankelijk van vrijwilligers. Om voortgang te boeken is vaak professionele, daadkrachtige en onafhankelijke begeleiding nodig. Uiteraard beslissen de kerken zelf, maar door externe ondersteuning worden, soms emotionele, processen geobjectiveerd.

Het project is succesvol afgerond met een boeiend slotdebat en een eindverslag waarin de belangrijkste conclusies zijn gepresenteerd en besproken. De uitkomsten waren voor alle drie de gemeenschappen anders. Van een kerkelijke doorstart tot een concreet project om een kleine unit in de kerk te maken. Het eindverslag kunt u hier downloaden.

Het project is gefinancierd door de provincie Overijssel in het kader van sociale kwaliteit en is samen uitgevoerd met de stichtingen KCWO, ProMO en Kerkelijk Waardebeheer

Onze adviseurs

Rik Onderdelinden

Rik Onderdelinden

programmaleider Omgevingskwaliteit

Stuur een bericht
Bart Buijs

Bart Buijs

directeur

Stuur een bericht
Marieke van Zanten

Marieke van Zanten

architectuurhistoricus

Stuur een bericht

Gerelateerde producten

Ontwerpend onderzoek
De Dorpencoach
Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!















Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Delen

Deel dit item met iemand anders.


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.