Projecten

Noaberkracht welstandsbeleid

Een welstandsnota over en met ruimte

Samen met de gemeenten Tubbergen en Dinkelland en mét betrokkenheid van de bewoners, werkte Het Oversticht aan een welstandsnota die in werking trad op 1 januari 2016. De titel ‘Nota Omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen - Mensen maken de ruimte’ is veelzeggend.

LocatieDinkelland
OpdrachtgeverGemeente
ThemaOmgevingswet in de praktijk

De nota gaat niet zozeer in op details, maar is opgezet vanuit de omgeving als geheel. De toevoeging ‘mensen maken de ruimte’ is op te vatten als een statement. Het uitgangspunt van het beleid is de kwaliteit van de ruimte te behouden en ontwikkelen door meer vrijheid en verantwoordelijkheid te geven aan de burgers en initiatiefnemers van bouwplannen. Basisgedachte hiervoor is loslaten waar dit kan en regelen waar het er toe doet. Het regelen is hierbij niet uitsluitend vertaald in inhoudelijke welstandscriteria, maar bovenal in de werkwijze.

Heldere indeling
De essentie van het welstandsbeleid en de nota is de gebiedsgerichte benadering in plaats van objectgericht. Het uitgangspunt voor elk beleidsniveau is de bestaande kwaliteit van de omgeving en de ambitie (wat wil je samen bereiken?). De gebiedsspecifieke kenmerken zijn benoemd als een houvast bij de toepassing van de criteria en vormen een leidraad in de gesprekken met initiatiefnemers. De heldere indeling in basis, midden en bijzonder gebied laat zien wat je als ondernemer of inwoner kan of niet kan als het gaat om bouwplannen. Vergelijk het met  een overzicht van vergoeding kosten van een verzekeraar. In één oogopslag zie je wat voor jou onder jouw condities van toepassing is. Alle deelgebieden en hun achtergrond en geschiedenis, worden toegelicht. Niet in ellenlange verhalen, maar in korte, zeer leesbare en dus toegankelijke beschrijvingen.

Samenhang
De nota richt zich nadrukkelijk niet alleen op beleid, maar ook op proces. Afhankelijk van de moeilijkheidsgraad en impact van een ontwikkeling varieert het proces. Het vooroverleg is daarbij erg belangrijk en vindt plaats met de ambtenaar, de stadsbouwmeester of het Qteam. De nota is zodanig ingericht dat de gemeente ook in staat is om de samenhang tussen verschillende beleidsvelden inzichtelijk te maken en daarmee de samenhang tussen het welstandsbeleid en ander beleid.

Noabers
Burgers en ondernemers vinden het beleid digitaal terug op de site van de gemeente. Voor mensen met bouwplannen, initiatiefnemers of mensen met vragen, ligt ook een folder met uitleg klaar bij het loket op het gemeentehuis. Het begrip Noaber krijgt bij dit beleid een mooie invulling. Het beleid richt zich integraal met een brede gebiedsgerichte benadering op zowel Dinkelland als Tubbergen; gemeente en inwoners hebben niet alleen als noabers samengewerkt bij de tot standkoming ervan, maar zien zich ook in het gebruik Noabers. De gemeente als meedenkende partij!

Onze adviseurs

Gooike Postma

Gooike Postma

adviseur omgevingskwaliteit, stadsbouwmeester

Stuur een bericht
Endrie Nijhuis

Endrie Nijhuis

stadsbouwmeester

Stuur een bericht

Gerelateerde producten

Ruimtelijk kwaliteitsbeleid
Welstandsadvies
Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Delen

Deel dit item met iemand anders.


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.