Projecten

Centrumvisie Dalfsen

Dorp aan de Vecht

Dalfsen aan de Vecht. Een plek met unieke mogelijkheden. Deze mogelijkheden worden nog niet altijd ten volle benut. Als je dat wil doen is de vraag: Hoe bereik je alle inwoners van Dalfsen en kom je tot een gedragen ruimtelijke visie?

LocatieDalfsen
OpdrachtgeverGemeente
ThemaOmgevingswet in de praktijk (+1)

In de kern van Dalfsen is de afgelopen jaren veel aandacht besteed aan diverse ontwikkelingen. Zo waren er de bebouwing aan het Waterfront, een lichtvisie en de verbetering van de relatie tussen station en centrum. Deze vaak op zichzelf staande projecten kenden maar beperkte bewonersparticipatie. De gemeente vroeg Het Oversticht om gezamenlijk een participatief project te organiseren. Doel: een samenhangende en brede visie voor het hele centrum. Een visie met draagvlak!

Een interactief participatieproces
Om dit draagvlak voor elkaar te krijgen werkte Het Oversticht samen met bureau Schröder en bureau UPP. Na een eerste ruimtelijke verkenning naar de identiteit van Dalfsen door Het Oversticht, hebben deze bureaus met een (inter)actieve campagne zowel jong als oud weten te bereiken. Mensen werden geïnformeerd én konden kiezen voor één van de scenario’s. Hierdoor ontstond betrokkenheid en draagvlak. Deze scenario’s zijn daarna tijdens een expertmeeting aangescherpt. Vanuit deze sessie zijn de eerste contouren van het definitieve scenario geschetst, in de gemeenteraad besproken en verwerkt in de definitieve visie.
 
Een visie met draagvlak
Het zorgvuldige participatieproces leidde er toe dat de visie unaniem is vastgesteld in de gemeenteraad. Hier zijn de contouren voor de komende 25 jaar van Dalfsen geschetst. Een Dalfsen dat zich meer richt op de Vecht; in het centrum nog meer zichtbaar het groenste dorp van Nederland mag worden, met behoud van de karakteristieke kleinschaligheid en het goede winkelbestand. De centrumvisie Dalfsen is een voorbeeld van een realistische visie omdat er is geïnvesteerd in draagvlak. Door de input van de inwoners te vertalen in een ruimtelijk scenario ziet en ervaart iedereen daadwerkelijk waar het centrum de komende 25 jaar naar toe gaat. Een aanpak die werkt!
 

"Het Oversticht zorgde voor een integrale kwaliteitsbenadering en een vernieuwde manier van inwonersparticipatie. De gemeenteraad heeft unaniem ingestemd met de centrumvisie."
Wietze van der Ploeg, projectleider gemeente Dalfsen

Zo veel inwoners, zoveel plannen. Nu de rol van de gemeente van een sturende gemeente naar een faciliterende gemeente verandert, ontstaan er meer particuliere initiatieven. Enerzijds prettig voor de particulier anderzijds vraagt dit om overzicht en afstemming. Vaak wordt de indentiteitsvraag, ‘waar bouw ik en voor wie?’, overgeslagen. Een heldere identiteit draagt bij aan goede integrale afwegingen met draagvlak. Deze identiteitsvraag kan wat ons betreft maar door één groep goed beantwoord worden: de inwoners zelf! 

Het Oversticht werkte op dit terrein nauw samen met de gemeente Dalfsen. Eerder ontwikkelden wij samen de Kanaalvisie. De kernboodschap was simpel: oriënteer het dorp weer meer op het kanaal, de identiteitsdrager van het dorp. Door lopende initiatieven te bundelen en in het visietraject te integreren, zijn er nu al veel projecten in uitvoering of zelfs al klaar. Eén van de sleutelprojecten vanuit de visie vormde het viaduct over het kanaal. Van donkere barrière tot vriendelijke doorgang. Bewoners hebben met woord en beeld hun aandeel gehad in deze visie en plek, met als resultaat draagvlak voor de ontwikkeling!

Na deze goede ervaring werkten wij met de gemeente samen aan de centrumvisie voor Dalfsen. Na een eerste inventarisatie werd onder leiding van bureau Schröder en buro Upp een dynamisch participatieproces georganiseerd. De campagne was gericht op een brede vertegenwoordiging van de bevolking en dat is gelukt! Diverse doelgroepen waaronder ook veel jongeren, kwamen af op het centrumcafé. Ondernemers werden uitgedaagd om dalfsblauwe – ja, u leest het goed – producten te ontwikkelen. Zo bouwen diverse betrokkenen mee aan de toekomst van het dorp. Doel was om de identiteit van Dalfsen te achterhalen. Deze ingrediënten vormen bruikbare bouwstenen voor een ruimtelijke visie met draagvlak. Deze werd verder uitgebouwd met inzet van de inwoners van Dalfsen. Zij kozen uit diverse scenario's voor een Centrumvisie die de komende 25 jaar realiteit wordt. Zo wordt samen met inwoners gewerkt aan een inspirerende leefomgeving voor de toekomst!  

Onze adviseurs

Bart Buijs

Bart Buijs

directeur

Stuur een bericht
Rik Onderdelinden

Rik Onderdelinden

programmaleider Omgevingskwaliteit

Stuur een bericht

Gerelateerde producten

Omgevingsvisie
Stedenbouwkundig advies
Centrumvisie
Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Delen

Deel dit item met iemand anders.


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.