Projecten

Monument of niet?

Inventarisatie mogelijke statuswijziging

Voor een onafhankelijk advies wat betreft monumentwaarden wordt vaak gevraagd om panden te waarderen op basis van landelijk gehanteerde criteria voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten.

ThemaErfgoed en herbestemmen

In iedere gemeente kan je ze vinden: beeldbepalende panden, die een bijzondere plek innemen in de historie van de stad of het dorp. Ze zijn nog geen monument, maar zouden die status wellicht wel waard zijn. Een organisatie als Bond Heemschut, Cuypersgenootschap of de gemeente zelf trekt daarom soms aan de bel.

Het Oversticht wordt vaak gevraagd om een dergelijk onafhankelijk advies op te stellen wat betreft monumentwaarden. Dit gebeurt op basis van landelijk gehanteerde criteria voor het aanwijzen van gemeentelijke monumenten. Deze zijn ook vaak opgenomen in de gemeentelijke monumentenverordening. Op basis van dit advies kan de gemeente een weloverwogen besluit nemen om een gebouw al dan niet aan te wijzen als gemeentelijk monument.

We hebben dit jaar weer een aantal prachtige panden mogen beoordelen, onder andere in Meppel, Oldenzaal en Enschede. Onderstaand enkele foto's.

Voormalige HBS, Meppel
De Rijks HBS aan het Zuideinde is aangewezen als provinciaal monument. De vraag van de gemeente betrof de grote vleugel uit 1959 langs de Prinses Marijkestraat met practicumlokalen, een fietsenkelder en een ruime zolder.

Voormalige Zuiderschool Meppel
In 1925 liet de gemeente Meppel een nieuwe openbare lagere school bouwen naar ontwerp van gemeentearchitect Monsema. De school heeft de stijl van het Zakelijk Expressionisme met een monumentaal trappenhuis met prachtige glas-in-loodramen. Een herbestemming is op handen.

URZO, Meppel
Het zogenaamde Indische huis werd in 1774 gebouwd als fors woonhuis. In 1807 onderging het een verbouwing tot sociëteit van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen en in 1899 kwam er na een verbouwing een schoenenfabriek in. Al deze functies hebben interessante sporen nagelaten in het pand.

Voormalig fabrieksterrein Zwartz
Het textielfabriekscomplex van Zwartz was in 2006 beoordeeld als een waardevol ensemble van bouwwerken. Een jaar later heeft een brand grote delen van het complex verwoest, waaronder de oudste fabriekshallen uit 1927 met sheddaken, het naoorlogse portiersgebouw en het ketelhuis. Het Oversticht heeft de eerder uitgevoerde waardenstelling geactualiseerd en onafhankelijk advies uitgebracht over de monumentale waarden van de nog aanwezige bouwwerken.

Carmellyceum en Franciscusschool
De Franciscusschool was van oorsprong de Rooms-katholieke meisjesschool 'Koningin des Vredes’ en werd gerund door de zusters Franciscanen. Het Twents Carmel College is een robuust schoolgebouw grenzend aan een voormalig klooster. Beide panden zijn eerder gewaardeerd met hoge cultuurhistorische waarden, maar nooit beoordeeld op hun (gemeentelijke) monumentwaarden. Beide hebben intussen de status van gemeentelijk monument gekregen. 

Brandweerkazerne Enschede
In 1955 werd een geheel nieuw brandweercomplex gebouwd met onder meer een instructie- en kleedgebouw, reeks garages en een opvallende toren. De gemeente is benieuwd naar de monumentwaarden nu het omringende terrein wordt herontwikkeld.

Innova Lyceum Enschede
De architectuur en opzet uit 1957 als paviljoenachtige schoolgebouw op een ruim, groen terrein sluit aan bij de experimentele scholenbouw uit de naoorlogse periode van de wederopbouw .

Onze adviseurs

Tom Temmink

Tom Temmink

bouwkundige, restauratie, provinciaal adviseur

Stuur een bericht
Hannah Geerdink

Hannah Geerdink

architectuurhistoricus

Stuur een bericht
Mascha van Damme

Mascha van Damme

architectuurhistoricus

Stuur een bericht

Gerelateerde producten

Waardestelling en transformatieadvies
Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Delen

Deel dit item met iemand anders.


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.