Projecten

Inventarisatie karakteristieke panden

Behoud van beeldbepalende gebouwen

Karakteristieke panden dragen bij aan de identiteit van een plek, geven bewoners een vertrouwd gevoel van herkenning en kunnen ten gunste zijn van het creëren van een aantrekkelijke vestigingsklimaat voor bedrijven en werknemers.

ThemaErfgoed en herbestemmen

Naast monumenten kennen veel gemeenten zogenaamde karakteristieke panden; gebouwen die van oudsher een prominente plek innemen of een karakteristieke uitstraling hebben in een straat, wijk of gebied. Het Oversticht voert in opdracht van gemeenten regelmatig inventarisaties van karakteristieke panden uit, zowel in de kernen als in het buitengebied. Door deze panden op te nemen in het toekomstig beschermingsbeleid, krijgen ze adequate planologische bescherming toegekend en kunnen ze (blijvend) bijdragen aan de ruimtelijke kwaliteit van de plek.

Aanleiding
Vaak is er een directe aanleiding om karakteristieke panden in beeld te brengen, bijvoorbeeld wanneer gemeenten hun bestemmingsplan actualiseren of bezig zijn met de ontwikkeling van het toekomstige Omgevingsplan. Ook kan weerstand van bewoners bij de sloop van een bijzonder pand leiden tot het in kaart brengen van kenmerkende bebouwing als basis voor een nieuwe laag in het bestaande beschermingsbeleid. Het in stand houden van de (karakteristieken van) waardevolle panden levert een belangrijke bijdrage aan een kwalitatief hoogwaardig straatbeeld, dat past bij de historie van de kernen.

Karakteristieke erven
Waar het in stads- en dorpskernen vaak gaat om de inventarisatie van karakteristieke panden en structuren, voert Het Oversticht in het buitengebied ook inventarisaties van karakteristieke erven uit. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de waarde van de diverse bouwwerken op het erf an sich, maar draait het tevens om de ensemblewerking tussen bijvoorbeeld de boerderij en diverse schuren en bijgebouwen en de relatie van zo’n ensemble met de omgeving.

Onze adviseurs

Anneke Coops

Anneke Coops

landschapsarchitect

Stuur een bericht
Ingrid van Herel

Ingrid van Herel

landschapsarchitect

Stuur een bericht
Hannah Geerdink

Hannah Geerdink

architectuurhistoricus

Stuur een bericht
Mascha van Damme

Mascha van Damme

architectuurhistoricus

Stuur een bericht

Gerelateerde producten

Waardestelling en transformatieadvies
Erfadvies
Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Delen

Deel dit item met iemand anders.


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.