Projecten

UNESCOwaardig of 'gewoon' dorp?

Waardestelling koloniebebouwing Willemsoord

De Koloniën van Weldadigheid zijn bij ICOMOS, adviesorgaan van UNESCO Werelderfgoed, voorgedragen als werelderfgoed. Voor de aanwijzing van werelderfgoed is noodzakelijk dat het UNESCOdossier wordt aangepast en uitgebreid. Het Oversticht is gevraagd om de bebouwing uit de kolonieperiode in Willemsoord aanvullend te waarderen.

LocatieWillemsoord
OpdrachtgeverSamenwerkingspartner
ThemaErfgoed en herbestemmen

Tussen 1818 en 1824 zijn door de Maatschappij van Weldadigheid op aangekochte woeste grond op de grens van Drenthe, Friesland en Overijssel verschillende vrije koloniën gesticht. UNESCO heeft zorgen over de latere aanpassingen die gedaan zijn in de vrije koloniën. Dat geldt onder meer voor Willemsoord, dat sinds 1923 niet meer onder de Maatschappij van Weldadigheid valt en zich sindsdien heeft ontwikkeld tot een ‘gewoon’ dorp. De opmerkingen van ICOMOS hebben geleid tot het aanpassen van het dossier waardoor een  deel van de Koloniën van Weldadigheid – waaronder Willemsoord -  wel bij het geheel passen maar niet tot de zogeheten property van het beoogde werelderfgoed behoren. De aangrenzende Vierdeparten zijn wel opgenomen in de property van het aangepaste nominatiedossier.

Voor het waarderen van koloniebebouwing zijn naast landelijk gehanteerde selectiecriteria voor het bepalen van karakteristieke en monumentale waarden, ook criteria gehanteerd uit het nominatiedossier; te weten authenticiteit en uniciteit.Vanaf 1820 zijn circa 100 kolonistenhoeves gebouwd op het Steenwijkerwoldse heideveld. Na verandering in 1854 in het systeem van ontginnen om financieel rendabel te blijven, stichtte de maatschappij grote (vrijboer)hoeves. Ook deze zijn door Het Oversticht bekeken en gewaardeerd, net als de scholen, begraafplaatsen en andere latere bebouwing, die samen hingen met het reilen en zeilen van de kolonie.

Meer weten over de bijzondere geschiedenis van de Koloniën van Weldadigheid? Eerder publiceerden wij dit artikel in ons magazine #Over.

"Het Oversticht heeft op vakkundige wijze nieuwe kennis naar de bebouwing van Willemsoord gepresenteerd. Het nodigt uit tot een verdere verdieping van de kennis."
Marcel-Armand van Nieuwpoort, projectmanager cultureel erfgoed provincie Drenthe, programmabureau Koloniën van Weldadigheid

Onze adviseurs

Hannah Geerdink

Hannah Geerdink

architectuurhistoricus

Stuur een bericht
Mascha van Damme

Mascha van Damme

architectuurhistoricus

Stuur een bericht

Gerelateerde producten

Waardestelling en transformatieadvies
Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Delen

Deel dit item met iemand anders.


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.