Projecten

Inpassing zonne- en windenergie op erf en in landschap

Ervenconsulenten geven advies

Wanneer een initiatiefnemer een zonneveld wil realiseren of een windmolen wil plaatsen is een goede ruimtelijke inpassing verplicht. De ervenconsulenten van Het Oversticht adviseren over gebiedsontwikkeling bij de inpassing van zon en wind op of naast het erf en in het landschap.

LocatieDalfsen
ThemaVitaal platteland

Afhankelijk van de schaal, de balans gebiedseigen/gebiedsvreemd en eigen/maatschappelijk belang kan een extra prestatie gevraagd worden, de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). De ervenconsulenten toetsen het plan aan de hand van de handreiking ‘Kwaliteitsimpuls zonnevelden’ die door de provincie is opgesteld. Voor de invulling van de KGO adviseren zij waar nodig hoe de ontwikkeling ook kan bijdragen aan kwaliteiten op landschappelijk, natuurlijk, recreatief of sociaal-maatschappelijk vlak. Een ervenconsulent van Het Oversticht beoordeelt onafhankelijk of het plan voldoet aan de gestelde ruimtelijke kwaliteitseisen.

Zo ook eerder bij een initiatief langs de Vechtdijk. Hier werd geadviseerd om de zone langs de dijk vrij te houden van zonnepanelen en deze juist te realiseren binnen de te versterken kenmerkende singelstructuur. Het advies was om in het kader van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) de waterzones te optimaliseren voor natuur, een oude wandelroute langs de velden te herstellen en het grasland onder de panelen te monitoren op de ontwikkeling van soorten en insecten.

Onze adviseurs

Ingrid van Herel

Ingrid van Herel

landschapsarchitect, ervenconsulent

Stuur een bericht
Anneke Coops

Anneke Coops

landschapsarchitect, ervenconsulent

Stuur een bericht

Gerelateerde producten

Erfadvies
Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Delen

Deel dit item met iemand anders.


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.