Home

Samen maken we ruimte voor jouw loopbaan

Het Oversticht investeert in een toekomstbestendige organisatie en in haar medewerkers om inzetbaar te blijven vanuit hun passie voor ruimtelijke kwaliteit, nu en in de toekomst.

Dat vraagt onder andere om zó te werken dat je doet waar je goed in bent op een manier die passend is: bij de persoon zelf, binnen het team/ programma waarin iemand werkt en uiteraard in samenwerking met de klant/opdrachtgever. Vanuit het doel: impact maken op de ruimte.

Tijdens dit traject van anders werken, zoeken we naar manieren die passen bij het werken in programmateams waarin ieders expertise tot zijn recht komt. Met elkaar wordt geleerd slim leiding te geven aan je talent en loopbaan en in de samenwerking in te zetten op win-win voor iedereen. Het project vindt plaats met de medewerkers zelf zodat ze directe input geven op het programma en de uitvoering hiervan. Bij dit project is er ondersteuning vanuit een extern bureau.

Het project wordt deels gefinancierd met subsidiegelden van het Europees Sociaal Fonds. De begeleiding van het externe bureau kunnen wij hiermee deels bekostigen.