Steunpunt spreekuur

Voor bouwplannen voor rijksmonumenten kunt u gebruik maken van het Steunpunt spreekuur en het plan informeel bespreken met de adviseurs van de RCE en de provinciaal adviseur.

De gemeente, als vergunningverlener, moet bij aanvragen voor wijziging van monumenten advies vragen aan een onafhankelijke commissie. Dit kan een geïntegreerde welstands- en monumentencommissie of een monumentencommissie zijn. Deze commissies adviseren over alle monumentenaanvragen, dus zowel van rijksmonumenten als van gemeentelijke monumenten. Deze commissies brengen formeel advies uit aan het college van B&W. In speciale in de wet omschreven gevallen moet de gemeente ook advies vragen aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de adviseur namens de provincie. In dat geval gaat het om aanvragen van rijksmonumenten waarbij  sprake is van sloop, grootschalige wijzigingen, reconstructie, herbestemming of rijksmonumenten buiten de bebouwde kom.

Voordat er daadwerkelijk advies wordt uitgebracht is er de mogelijkheid om plannen in vooroverleg te bespreken bij deze commissies. Voor bouwplannen voor rijksmonumenten kan ook gebruik worden gemaakt van het Steunpunt spreekuur om het plan informeel te bespreken met de adviseurs van de RCE en de provinciaal adviseur. De afspraken voor dit spreekuur worden door de gemeente gemaakt.

Tijdens het spreekuur zitten doorgaans de volgende mensen aan tafel:
- Aanvrager samen met adviseur en behandelend ambtenaar van de gemeente.
- Voorzitter en notulist vanuit Het Oversticht.
- Adviseurs van de RCE op het gebied van architectuurhistorie en bouwkunde.
- Provinciaal adviseur voor rijksmonumenten buiten de bebouwde kom.
- Op afroep kunnen aanvullend specialisten aanschuiven op het gebied van landschap, archeologie of een lid van de gemeentelijke adviescommissie.

Tijdens de bespreking hoort de aanvrager hoe de Rijksdienst en de provinciaal adviseur denken over het plan en kan er eventueel richting worden gegeven. Dit kan vertragingen verderop in het vergunning traject voorkomen. Van de bespreking in het Steunpunt spreekuur wordt een gespreksverslag gemaakt (dit is geen formeel advies).

Naast het maandelijkse spreekuur in Zwolle en Enschede, is het mogelijk om een afspraak op locatie te maken. De jaarplanning voor 2019 vindt u hier. Gemeentes kunnen, uiterlijk één week voorafgaand aan ieder overleg, een afspraak maken via Reinhilde Schuderer.

Onze adviseurs

Ingrid van Herel

Ingrid van Herel

landschapsarchitect

Stuur een bericht
Marijke Nieuwenhuis

Marijke Nieuwenhuis

archeoloog

Stuur een bericht
Gesien van Altena

Gesien van Altena

architectuurhistoricus, coördinator Steunpunt

Stuur een bericht
Tom Temmink

Tom Temmink

bouwkundige, restauratie, provinciaal adviseur

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!
Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.