Steunpunt spreekuur

In het Steunpuntspreekuur is het mogelijk initiatieven voor rijksmonumenten informeel te bespreken. Dat gesprek kan ook op locatie plaatsvinden.

Bij initiatieven voor het veranderen van monumenten is het van belang om in een vroegtijdig stadium van de planvorming richting en helderheid te krijgen over mogelijkheden en eventuele onmogelijkheden. Dit om het uiteindelijke traject van vergunningverlening soepel te laten verlopen.

In het Steunpuntspreekuur wordt samengewerkt met adviseurs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de adviseur namens de provincie. Het spreekuur is een informeel overleg, waarin initiatieven voor rijksmonumenten besproken kunnen worden. Het gaat dan veelal om plannen voor herbestemming, grootschalige wijziging, reconstructie, of sloop. Ook restauraties, duurzaamheidsmaatregelen of subsidieregelingen kunnen aan de orde komen.

In het Steunpunt spreekuur kunnen initiatiefnemers hun plannen informeel afstemmen met meerdere deskundigen en, zo nodig, handvatten krijgen voor de verdere uitwerking. Van de bespreking wordt een bondig gespreksverslag gemaakt (nb dit is geen formeel advies). De afspraken voor het Steunpunt spreekuur worden door de gemeente gemaakt. Het gespreksverslag wordt verstuurd naar de gemeente.

In het Steunpuntspreekuur is een adviseur van Het Oversticht voorzitter. Aan tafel zitten doorgaans: de gemeente met de initiatiefnemers (en hun ontwerpers), adviseurs van de RCE (architectuurhistorie en bouwkunde), de adviseur namens de provincie (rijksmonumenten buiten de bebouwde kom) en een notulist van Het Oversticht, eventueel aangevuld door een landschapsdeskundige, archeoloog of lid van een gemeentelijke welstands- en monumentencommissie.

Naast het maandelijkse spreekuur in Zwolle en Enschede, is het mogelijk om een afspraak op locatie te maken. De jaarplanning voor 2020 vindt u hier. Gemeentes kunnen, uiterlijk één week voorafgaand aan ieder overleg, een afspraak maken via Reinhilde Schuderer.

Onze adviseurs

Ingrid van Herel

Ingrid van Herel

landschapsarchitect

Stuur een bericht
Marijke Nieuwenhuis

Marijke Nieuwenhuis

archeoloog

Stuur een bericht
Gesien van Altena

Gesien van Altena

architectuurhistoricus, coördinator Steunpunt

Stuur een bericht
Tom Temmink

Tom Temmink

bouwkundige, restauratie, provinciaal adviseur

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Altijd op de hoogte?

Actuele projecten, ontwikkelingen, achtergronden en bijeenkomsten: mis het niet en meld u aan voor onze nieuwsbrief!Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.