Home

Thema's

Het Oversticht volgt veranderingen in de leefomgeving op de voet. Wij signaleren actuele vraagstukken en agenderen deze bij beleidsmakers en publiek. Bekijk per thema onze activiteiten en diensten.

Omgevingswet

Herbestemmen: passend en creatief

Verduurzaming met kwaliteit

Mens en ruimte

Vitale centra

Onderzoekend leren in eigen omgeving

Weer waardering voor de wederopbouw

Burgemeesterserfgoed