Vacatures

Adviseur Landschap & Verduurzaming

Het Oversticht werkt aan de grote maatschappelijke opgaven van dit moment: de omslag naar nieuwe vormen van energie, het klimaatadaptief inrichten van gebouwen en openbare ruimte en de toekomst van het landelijk gebied. En dat alles in de context van de Omgevingswet die het ruimtelijk domein flink op de kop gaat zetten. Ter versterking van ons team zoeken we daarom een ondernemende vernieuwer.

Past dit bij jou?
Als adviseur landschap & verduurzaming werk je aan visies en strategieën die helpen de transities een plek te geven in de openbare ruimte. Samen met andere gedreven professionals op het gebied van landschap, stedenbouw, architectuur, archeologie en duurzaamheid lever je je bijdrage aan innovatieve projecten. Je agendeert maatschappelijke vraagstukken en neemt het initiatief om samen met opdrachtgevers en partners naar oplossingen te zoeken. Vaak door ontwerpend onderzoek. Je werkt lokaal, regionaal en nationaal voor projecten die met name gaan over vraagstukken rond de energietransitie en klimaatadaptatie. Andere onderwerpen waar je je in thuis voelt zijn kringlooplandbouw, natuurinclusief bouwen, stedelijk groen en landschapsontwikkeling.

Wat ga je doen?
Je werkt veel samen met collega’s, initiatiefnemers, opdrachtgevers, stakeholders en andere (maatschappelijke) partijen en hebt gevoel voor het krachtenveld en de verschillende belangen. Je werkt op een creatieve en beeldende manier: je maakt presentaties en infographics en werkt met interactieve werkvormen. Je bent een pionier, pakt makkelijk het podium om jouw visie te delen en bent goed in staat anderen mee te nemen in jouw verhaal.

Waarom werken bij Het Oversticht?
* Je vindt het belangrijk om jouw talent te ontwikkelen en in te zetten voor de duurzame ontwikkeling van regio Overijssel, Flevoland en Drenthe.
* Je wilt werken met veertig ambitieuze specialisten in hun vakgebied.
* Je vindt vrijheid en verantwoordelijkheid beide belangrijk.
* Je wilt jezelf en je talenten ontwikkelen.
* Je wilt werken in een iconisch pand op een van de mooiste plekken van Zwolle.
* Je hebt echt impact op de wereld op ons heen.

Wat heb je nodig?
Een afgeronde academische opleiding Landschapsarchitectuur (WUR) of een vergelijkbare opleiding.
Aantoonbare ervaring met ontwerpend onderzoek op het gebied van energie en klimaat.
Je bent bekend met het maatschappelijk krachtenveld (overheid, maatschappelijke organisaties, marktpartijen en bewoners) en je hebt gevoel voor de verschillende belangen.

Belangstelling?
Wil jij als adviseur landschap & verduurzaming invloed hebben op de leefomgeving zodat mensen nu en in de toekomst fijn wonen en leven? In juli en augustus nemen we graag de tijd voor oriënterende gesprekken. Is er een match? Dan gaan we graag direct door naar de volgende stap. Neem voor informatie of een afspraak contact op met Henriëtte Verheyen of Nicole Lier tel. 038 4213257 of via solliciterenbij@hetoversticht.nl

Ik werk samen met heel veel mensen aan de wereld van morgen
"Als adviseur bij Het Oversticht verbind ik diverse vakgebieden aan elkaar. Met de gemeente Kampen en het waterschap WDOD werken we aan projecten waarbij we onze erfgoedkennis inzetten voor klimaatopgaven (wateroverlast). Voor landgoedeigenaren stellen we duurzaamheidsvisies op. Ik werk samen met heel veel mensen die verschillende belangen hebben zoals overheden, bewoners, onderzoekers, vakspecialisten en eigenaren die willen en kunnen pionieren. De kennis die we opdoen met onze projecten delen we landelijk bij symposia of werksessies. We zijn onafhankelijk en hebben een maatschappelijk doel. Dit zijn voor mij hele belangrijke voorwaarden om mijn werk te kunnen doen."

Marieke

Delen

Deel dit item met iemand anders.


Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.

Sollicitatie

Adviseur Landschap & Verduurzaming

Wij gebruiken jouw gegevens enkel om jouw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.