Thema's

Verduurzaming met kwaliteit

Verduurzaming, vergroening, het realiseren van een circulaire economie staan bovenaan de maatschappelijke en politieke agenda’s. Maar hoe doe je dit met behoud of versterking van de kwaliteit van de leefomgeving?

Dat er de komende decennia samenleving-breed heel hard gewerkt zal worden om de in Parijs afgesproken klimaatdoelen te kunnen realiseren is evident. In ons programma ‘verduurzaming met kwaliteit’ richten wij ons specifiek op de vraag hoe wij ervoor kunnen zorgen dat verduurzamingsactiviteiten zodanig worden uitgevoerd, dat ze tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze fysieke leefomgeving. Daarbij kun je denken aan opgaven in de gebouwde omgeving, zoals bijvoorbeeld bij de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. En zeker ook vraagstukken in de openbare ruimte en het landschap. Denk aan het realiseren van hernieuwbare energiebronnen als windparken en zonnevelden of het aanpassen van dijken in verband met het realiseren van het ‘hoogwater-beschermings-programma’.

Duurzaam erfgoed

Het Oversticht zou Het Oversticht niet zijn als ze daarbij niet specifiek aandacht besteedt aan erfgoed. Al enige jaren voert Het Oversticht DUMO-adviezen uit. Hierbij worden monumenten onder de loep genomen om te adviseren op welke wijze deze verduurzaamd kunnen worden. Vaak gaat het om betere isolatie of het plaatsen van tochtstrips. Maar het kan ook advies zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Momenteel ontwikkelen we, samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Eelerwoude, het project “Energievisie voor erfgoed”. In dit project worden de kansen voor landgoederen onderzocht om te verduurzamen en wordt er onderzocht hoe deze landgoederen energie kunnen opwekken voor hun omgeving en tegelijkertijd bij (blijven) dragen aan de kwaliteit van die omgeving.

Bewustwording

Verduurzaming staat bij vrijwel alle gemeenten op de agenda, en ook onder de bevolking merk je een groeiend bewustzijn voor de noodzaak van een transitie naar duurzame energie. Dat bewustzijn kan echter nog beter. Naar aanleiding van het afstudeeronderzoek dat Jesse Akkerman aan de Rijksuniversiteit Groningen voor Het Oversticht uitvoerde zijn twee video's gemaakt. Het onderzoek laat de veranderingen zien van de energielandschappen die Overijssel gekend heeft. Hoe onze behoefte aan energie vorm heeft gegeven aan onze omgeving en wat de perceptie daarvan was. Met deze video's wil Het Oversticht bijdragen aan de bewustwording en de acceptatie van de transitie naar duurzame energie, met de ruimtelijke gevolgen daarvan.

Kom ook

0101

Tijdstip: 01:00 - 01:00

Meer over: Ruimtelijk kwaliteitsbeleid

Sinds de komst van de eerste welstandsnota’s in 2004 is Het Oversticht betrokken bij het opstellen van ruimtelijk kwaliteitsbeleid. Vanuit de praktijkervaring weten wij als geen ander welke effecten beleidskeuzes hebben op de kwaliteit van de omgeving.

> Lees meer

Meer over: Erfadvies

Met oor voor de ambities van initiatiefnemers en oog voor ‘het verhaal’ van de plek, ontwerpen de Ervenconsulenten op eigentijdse manier aan het gehele erf. Inmiddels zijn ze een begrip.

> Lees meer

Meer over: Landschapsadvies

Landschap is in beweging. Het Oversticht ontwerpt samen met u een plek die ‘er toe doet’. Historie en toekomst krijgen in samenspel een nieuwe dimensie.

> Lees meer

Meer over: Cultuurhistorisch onderzoek

Een bevlogen team van erfgoedprofessionals werkt aan een van de pijlers van Het Oversticht - cultuurhistorisch onderzoek. Kennis van onze leefomgeving is de onderlegger voor veranderingen.

> Lees meer

Delen

Deel dit item met iemand anders.

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.