Thema's

Verduurzaming met kwaliteit

Verduurzaming, vergroening, het realiseren van een circulaire economie staan bovenaan de maatschappelijke en politieke agenda’s. Maar hoe doe je dit met behoud of versterking van de kwaliteit van de leefomgeving?

Dat er de komende decennia samenleving-breed heel hard gewerkt zal worden om de in Parijs afgesproken klimaatdoelen te kunnen realiseren is evident. In ons programma ‘verduurzaming met kwaliteit’ richten wij ons specifiek op de vraag hoe wij ervoor kunnen zorgen dat verduurzamingsactiviteiten zodanig worden uitgevoerd, dat ze tegelijkertijd een bijdrage leveren aan de kwaliteit van onze fysieke leefomgeving. Daarbij kun je denken aan opgaven in de gebouwde omgeving, zoals bijvoorbeeld bij de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. En zeker ook vraagstukken in de openbare ruimte en het landschap. Denk aan het realiseren van hernieuwbare energiebronnen als windparken en zonnevelden of het aanpassen van dijken in verband met het realiseren van het ‘hoogwater-beschermings-programma’.

Duurzaam erfgoed

Het Oversticht zou Het Oversticht niet zijn als ze daarbij niet specifiek aandacht besteedt aan erfgoed. Al enige jaren voert Het Oversticht DUMO-adviezen uit. Hierbij worden monumenten onder de loep genomen om te adviseren op welke wijze deze verduurzaamt kunnen worden. Vaak gaat het om betere isolatie, het plaatsen van tochtstrips. Maar het kan ook advies zijn voor het plaatsen van zonnepanelen. Momenteel ontwikkelen we, samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Eelerwoude, het project “Energievisie en kansenkaart voor landgoederen”. In dit project worden de kansen voor landgoederen onderzocht om te verduurzamen en wordt er onderzocht hoe deze landgoederen energie kunnen opwekken voor hun omgeving en tegelijkertijd bij te (blijven) dragen aan de kwaliteit van die omgeving.

Bewustwording

Verduurzaming staat bij vrijwel alle gemeenten op de agenda, en ook onder de bevolking merk je een groeiend bewustzijn voor de noodzaak van een transitie naar duurzame energie. Dat bewustzijn kan echter nog beter. Naar aanleiding van het afstudeeronderzoek aan de van Jesse Akkerman (Rijksuniversiteit Groningen), dat hij voor Het Oversticht uitvoerde, wordt een korte film gemaakt (link). Het onderzoek laat de veranderingen zien van de energielandschappen die Overijssel gekend heeft. Hoe deze vorm hebben gegeven aan onze omgeving en wat de perceptie daarvan was. Met deze film wil Het Oversticht bijdragen aan de bewustwordingen de acceptatie van de transitie naar duurzame energie, met de ruimtelijke gevolgen daarvan.

Onze adviseurs

Merel Enserink

Merel Enserink

landschapsarchitect

Stuur een bericht
Ingrid Nij Bijvank-van Herel

Ingrid Nij Bijvank-van Herel

landschapsarchitect

Stuur een bericht
Marieke van Zanten

Marieke van Zanten

architectuurhistoricus

Stuur een bericht
Tom Temmink

Tom Temmink

bouwkundige, restauratie

Stuur een bericht

Contact

Stuur een bericht en
u ontvangt zo snel mogelijk een reactie.

Meer over: Ontwerpend onderzoek

Dit is een creatieve methode die het mogelijk maakt om verschillende ideeën te onderzoeken en uit te werken. Deze methode zet Het Oversticht in om ruimtelijke scenario’s voor een plek of gebied te verkennen.

> Lees meer

Delen

Deel dit item met iemand anders.