Home

Verslag bijeenkomst Toekomst Twentse kerken

Kerken vormen al eeuwenlang het hart van onze samenleving en zijn beeldbepalend voor het stads- en dorpsgezicht. Het zijn bakens in het landschap en tevens belangrijke cultuurdragers. Veel kerken verliezen echter hun religieuze functie.
Het Ministerie van OCW biedt gemeenten sinds dit jaar middelen om een integrale en strategische kerkenvisie op te stellen. Gemeenten, kerkeigenaren, erfgoedorganisaties en betrokken burgers kunnen samen zo’n visie opstellen, die bijdraagt aan een duurzame toekomst voor het kerkenbestand.

Een groep Twentenaren nam het initiatief om in oktober 2019 een workshop te organiseren over kerken en kerkenvisies. Het Oversticht faciliteerde deze bijeenkomst. De centrale vraag tijdens de bijeenkomst: willen we in Twente een gezamenlijke visie, of is het beter dat iedere gemeente apart er een opstelt? Bart Buijs, directeur van Het Oversticht en tijdens de workshop dagvoorzitter: “Kerken vormen een bijzondere collectie, die samen meer betekenen voor de samenleving dan elke individuele kerk.” Frans Jozef van der Vaart reikte tijdens de workshop in zijn presentatie ideeën aan. Van der Vaart, nu advocaat, studeerde kunstgeschiedenis en Nederlands recht en inventariseerde in de jaren tachtig de roerende monumenten in bisdom Den Bosch. 

U als genodigde voor deze bijeenkomst ontvangt van ons nu het verslag en de leads (met dank aan Patrick Mollink en Paul Kuipers, Ortageo).